Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 8 mars 2014

Runes and Bones i Tiveden 18-21 september

Ett kreativt möte mellan nordisk och sydafrikansk shamanism med Colin Campbell och Jörgen I. Eriksson.
Den här tredagarskursen i Tivedens vilda skogar, en av Sveriges nationalparker, kommer att fokusera på attityder och metoder för att kontakta Naturens andar och bidra till harmoni och balans för Moder Jord. Vi kommer att arbeta med Jorden som en levande varelse med ett eget medvetande, en egen vilja och personlighet.
Genom ceremoniellt arbete – som utesittning, landskapsgång, ceremonier, tacksägelse, skakande badstuga och divination med runor och ben – kommer deltagarna att knyta an till Moder Jord och de ursprungliga krafterna i kosmos. Det mesta av arbetet bedrivs utomhus. Förfädersandarna och Naturens andar är mycket störda av den väldiga obalansen i dagens värld mellan människor och natur och de har ålagt Colin och Jörgen att genomföra denna gemensamma kurs för att väva samman deras respektive traditioner för att kunna bidra till att läka Jorden och hennes invånare.
Mänskligheten närmar sig ett kritiskt läge och deltagarna bör vara medvetna om att deras egen transformation är en nödvändig del av transformationen av mänskligheten och relationerna mellan människor och natur. Vi kommer att utforska hur var och en av oss kan ta arbetet för att skydda och försvara Moder Jord till en ny nivå. Kursen lämpar sig både för den som är ny när det gäller detta sätt att arbeta och för den som har tidigare erfarenhet av att arbeta med Jorden som en levande varelse. Vi uppmuntrar alla deltagare att komma med en vilja att dela med sig av sina egna erfarenheter i en gemensam kreativ process.
Colin Campbell växte upp på landsbygden i sydöstra Botswana, som son till en känd antropolog och en mamma som utövade healing. Också hans mormor var healer. Vid elva års ålder blev han diagnostiserad med “kallelsesjukdom” vilket ledde till att han tränades och initierades som traditionell doktor och sangoma. Colin utövar för närvarande traditionell afrikansk medicin med boplats omväxlande i Kapstaden i Sydafrika och i England. Tillsammans med sin bror Niall driver Colin en skola i Botswana för traditionella doktorer och sangomas. Han är också konstnär och musiker. Mer info på hans webbsajt www.colincampbell.info
Jörgen I. Eriksson har arbetat med runor och shamanism i mer än 30 år. Han var med och bildade det shamanska nätverket Yggdrasil och var mycket aktiv i arbetet med att återskapa den nordiska shamanska traditionen. Jörgen har skrivit ett flertal böcker på svenska om nordisk shamanism och om andliga traditioner bland samer och navajoindianer. Hans bok om runor har översatts till engelska: Rune Magic and Shamanism – Original Nordic Knowledge from Mother Earth. Hans nuvarande arbete är fokuserat på att återuppväcka, skydda och bevara heliga platser. Mer info på hans webbsajt www.norrshaman.net
Kursen börjar kl 18 torsdagen den 18 september och slutar kl 16 söndagen den 21. Kursspråk är engelska, men viss tolkning till svenska kan erbjudas. Max 20 deltagare.
Pris: 4900 SEK eller 550 Euro, inclusive mat och husrum. All mat kommer att vara organiskt och/eller lokalt producerad och baserad på säsongens grödor.
Anmälan; Kontakta Martha Thernsjö at martha@marthas.nu eller telefon +46584474117 or +46762090945. Anmälningsavgift 1500 SEK.
Sista anmälningsdag: 1 September. 
Plats: Perstorp, Tiveden. Karta: http://kartor.eniro.se/m/nkyIX. En detaljerad vägbeskrivning kan levereras av Martha. Närmaste järnvägsstation är i Laxå där vi kan hämta deltagare.