Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 6 februari 2020

Drömtiden knackar på - nu som fri pdf

Min bok Drömtiden knackar på: Om synkronicitet, arketyper och talmagi från 2015 är slutsåld sedan länge men finns nu tillgänglig i fulltext som gratis PDF-fil på min hemsida. 55 sidor. Sedan tidigare finns där även de utgångna böckerna Eddans dolda visdom (2014), Drömtid, visdom, paradox (2011) samt Ibland inträffar mirakel: Analys och lärdomar av folklig läkekonst och shamanism (2003) tillgängliga som fria PDF-filer.
På hemsidan finns dessutom aktuell information om mina böcker, kurser, föredrag samt en uppsjö texter och tankar med shamanskt innehåll nedskrivna från 2004 och fram till nutid.
Allt detta, och mer därtill, finns på http://norrshaman.net/ - min portal till Drömtiden.

måndag 27 januari 2020

The Active Side of Infinity: Castaneda and shamanism


My book on Carlos Castaneda has now been translated into English with the title The Active Side of Infinity: Castaneda and shamanism. The book is a textual analysis of Castaneda’s all twelve books, extracting deep shamanic knowledge for our time. My effort has been to demystify Castaneda, to liberate Castaneda from Castaneda by analyzing all his major concepts at arm’s length from a Nordic shamanic perspective.

More than 50 years after Carlos Castaneda’s first book and 20 years after his death the interest in his legacy is growing. The books on his apprenticeship with the Yaqui sorcerer don Juan Matus contain fabulous stories but most of all an abundance of shamanic wisdom. Although Castaneda himself always refused to be described as a shaman  I don’t hesitate about categorizing him in that way, especially when considering the impact that his books have had and still have. He was not working as a healer but he fulfilled and developed other aspects of the shaman’s traditional role, foremost as a spiritual inspirer and wisdom keeper. Furthermore he had a special way of writing that in itself can be characterized as shamanic. Reading Castaneda is mind expanding; the reading in itself might induce an altered state of consciousness. Castaneda didn’t write about shamanism, he wrote shamanism.

When entering Castaneda’s world a certain precaution and a critical distance is recommendable and my book is an attempt to analyze him within a wide comprehensive shamanic context. The books in do contain fantastic life wisdom and point to many possible entrances into shamanism and Dreamtime. Every new reading seems to open up new perspectives into an almost inexhaustible source. We owe Castaneda many thanks for making this magnificent path of knowledge available to the world. From a plain literary perspective Castaneda does fit well into the Latin American magical realism as one of its most enthralling authors.

My book is a textual analysis of Castaneda based on my own experiences of 40 years of shamanic work in the Nordic tradition. My ambition is to provide a guide into Castaneda’s authorship that offers a grand adventure to the patient reader. My hope is that it might work as a manual and a guide to some of the gateways into Dreamtime.

ISBN 9789163990779, Paperback 92 pages. The book can be ordered by e-mail and will cost US $30, £20 or 25 Euros (postage included); within Sweden 160 SEK. When ordering the book, be sure to include your postal address. It is also possible to order the book from Amazon or the Swedish web sites Adlibris and Bokus. 

måndag 6 januari 2020

Jung, Castaneda och det ovetbara


1936 och 1937 höll C.G. Jung en serie föreläsningar i USA där han i detalj analyserade ett antal av kvantfysikern Wolfgang Paulis drömmar. Eftersom Jung talade fritt ur hjärnan och hjärtat på engelska, som ju inte är hans förstaspråk, är föreläsningarna på sätt och vis betydligt mer konkreta och lättförståeliga än hans vanliga texter som ju är författade på en mer vetenskaplig och abstrakt tyska. Referaten av föreläsningarna kan därför fungera som en överskådlig introduktion till Jungs tänkande och det är glädjande att det nu, drygt 80 år efteråt, går att ta del av föreläsningarna i bokform – Dream Symbols of the Individuation Process (Princeton University Press, 2019) – under redaktörskap och med ytterst sakkunnig inledning av den svenska terapeuten Suzanne Gieser. Det tackar vi för och speciellt tackar vi de kvinnor ur den amerikanska arrangörsstaben som tog stenografiska referat av föreläsningarna.

I och för sig är det kanske först och främst Jung-fantaster och terapeuter som kan tilltalas av denna bok, men jag tror att också shamanskt och alkemiskt intresserade personer kan ha stort utbyte av den. Det jag riktar in mig på i denna text är just de aspekter i Jungs föreläsningar som berör en shamansk praxis och kosmologi. Läsaren bör ha i åtanke att Jungs tänkande var ett kontinuerligt pågående arbete och att han vid den här tidpunkten egentligen bara hade påbörjat sin grundliga djupdykning i de alkemiska traditionerna. Det gör att hans analyser av Paulis drömmar är väldigt fokuserade på mandala-symbolik samtidigt som man ändå kan skönja det ökande inslaget av alkemiskt tankegods.

Den individuationsprocess som Jung behandlar i föreläsningarna är den process som för de flesta människor blir möjlig i mogen ålder, under den andra halvan av människolivet, då våra inre motsättningar behöver försonas så att vi kan bli det vi är, eller kanske snarare har potential att vara. Det är en process som pågår kontinuerligt i det omedvetna, vare sig vi vill eller ej. Det omedvetna kommer till oss, som Jung betonar. Det är inget som vi behöver söka upp. De viktiga psykologiska processerna pågår i det omedvetna, de är omedvetna men producerar resultat, bl a i form av drömmar. Det finns alltså, enligt Jung, en inbyggd tendens till självläkning i vårt drömmande, men drömmarna säger inte åt oss vad vi ska göra; de ger inga råd. ”Drömmen är inte en sorts välmenande lärare, en pappa eller något liknande, som säger åt en vad man borde göra. Drömmen är ett symptom, en manifestation, en naturlig händelse. Den är som, i själva verket väldigt mycket som, en kompass. Kompassen säger inte vilket mål man ska segla mot.” Så vad vi som drömmare kan göra är att helt enkelt observera våra drömmar, meditera på de bilder som dyker upp och se vad som händer. Det balanserande arbetet sker i det omedvetna som är drömmarnas hemvist och upphov.

Som Jung ser det är det omedvetna en kontinuerlig process utan början och slut och det är en process som vi inte vet något om – det är ju därför vi använder uttrycket det omedvetna. Vi kan bara se effekterna av det omedvetna, t ex i form av drömsymboler, men vad som ligger bakom dessa processer vet vi inget om. Drömsymbolerna har sitt upphov i det som Jung kallar arketyper, alltså en sorts ordnande strukturer i det omedvetna som tycks ha ett eget liv. De arketypiska symbolerna uttrycks individuellt olika i olika personers drömmar och därför är tolkningen av dem helt beroende av sammanhanget. Det finns alltså inga allmänt fastställda betydelser av olika drömsymboler och vår tids olika drömlexikon utgör därför en väldig vulgarisering av såväl drömmandet som drömtolkningarna. Något som ytterligare komplicerar drömanalyser är att våra drömmar mycket väl kan innehålla element från vår omgivning, som ju också är uppkopplad till det omedvetna, understryker Jung; ”vi kan drömma andras problem i stället för våra egna”. Men det trösterika när det gäller drömarbetet är att när man än står inför svåra problem (vilket Wolfgang Pauli definitivt gjorde), så uppstår hjälpsamma krafter ur det omedvetna: ”… det är som om det fanns en intelligent kraft som är verksam i vår omedvetna och som åstadkommer den läkande effekten”.

Denna intelligenta kraft är det som Carlos Castaneda kallade ”oändlighetens aktiva sida” och jag ser flera likheter mellan Castanedas och Jungs kosmologiska tankar. Det handlar t ex om vad det omedvetna är och vari skillnaderna består mellan vårt medvetna och det personliga omedvetna respektive det kollektiva omedvetna (för att tala med Jung) eller mellan tonalen och nagualen (för att tala med Castaneda). Jung definierar det kollektiva omedvetna på liknande sätt som Castaneda definierar nagualen, nämligen som det ovetbara. När Jung säger att vårt mänskliga medvetande bara är en ljusprick ”omgiven av en intensitet av mörker, som vi inte är medvetna om eftersom vi inte ser det” känner jag direkt igen Castanedas resonemang om tonalen, det ordinära, som en ö omgiven av den oändliga nagualen, det fullkomligt icke-ordinära. I en av föreläsningarna konkretiserar sig Jung och beskriver vårt medvetande som en liten cirkel som finns inuti det omedvetnas större cirkel. Även om Jung har en tendens att betona det statiska hos arketyperna och det kollektiva omedvetna så är han ändå medveten om att även det kollektiva omedvetna förändras och utvecklas, där varje tidsepok ”avsätter ett nytt skikt i det omedvetna”. Senare kommer Jung att tydligare se det dynamiska också i det kollektiva omedvetna och formulera sig som att det kollektiva omedvetna är en levande process som följer sina egna inre lagar och springer fram som en källa när det är dags. Här, i de amerikanska föreläsningarna, nöjer sig Jung med att säga att det kollektiva omedvetna, som finns överallt och alltid, är den odödliga substansen i människan. Det medvetna däremot är dödligt och ”vi kommer att upptäcka att inget kommer att återstå av det som vårt medvetande har uppnått”. Här måste jag låta Castaneda anmäla en avvikande uppfattning: de som förmår hålla samman sitt medvetande i dödsögonblicket kan med bibehållen identitet smita förbi den kosmiska Örnen och transformeras till rent medvetande och ren energi som en sorts icke-organiska ”höghastighetsvarelser”. (Den som är intresserad av en djupare analys av Castanedas tankar hänvisas till min bok Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen).

Om vi applicerar allt detta på vår tids shamanska själsresor kan man nog säga att det båtar föga att försöka styra sina resor i enlighet med kärnshamanismens metoder. Det omedvetna, det icke-ordinära, finns ju redan överallt och alltid och kommer till oss på det sätt som det själv vill. Det handlar alltså helt enkelt om att öppna sin perceptionsbubbla och göra sig mottaglig för det omedvetna, ge akt på vilka symboler det visar sig i och meditera över dem. Då befinner sig den shamanska själsresenären i samma skikt av det omedvetna som den jungianskt inspirerade kan nå med ”aktiv imagination”. För den som vill gå djupare in i det omedvetna, in i det kollektiva omedvetna, in i alkemisternas Unus Mundus och uppnå verklig transformation behövs något mycket mer. Och detta mycket mer kan inte ske när som helst utan just när Oändlighetens aktiva sida är redo att släppa in oss i nagualen, det ovetbara.

onsdag 1 januari 2020

Omdömen om Castanedaboken


”Jag kan verkligen rekommendera denna bok. Den skall avnjutas som en god konjak, i små klunkar där varje sipp ger en njutning.”
(Göran Gennvi)

”Jag tyckte mycket om boken! Är väl bekant med Castanedas böcker sen långt tillbaka. För mig att läsa dina tankar kring dessa böcker var både som ett kärt återseende, och gav mig också lite nya infallsvinklar.”
(Egil Alv Lökken)


”Ibland önskar jag påminna mig vad Castaneda skriver i ett särskilt spörsmål. Jag har ett ungefärligt hum om var i de tolv böckerna de olika lärdomarna står att finna. Men ibland får jag ägna avsevärd tid åt att söka upp det jag letar efter. Här är Erikssons bok till stor hjälp. Klart och koncist sammanfattar han innehållet i var och en av de tolv böckerna. Han har dessutom en förmåga att skilja det väsentliga från det oväsentliga.
... jag vill varmt rekommendera Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen. Den ger en utmärkt överblick över don Juans och Castanedas läror. Den innehåller dessutom välbehövliga kritiska kommentarer när innehållet i böckerna brister i konsekvens eller spejsar ut bortåt gränsen för det trovärdiga. Analysen av texterna präglas av den stringens och den tankeskärpa som Eriksson givit prov på i sina skrifter, i sina föredrag, i sitt shamanska arbete och i sitt vardagliga liv.”
(Mikael W Gejel i Sphinx No 20 2019)


”Din bok om Castaneda er sterk. Jeg mener å ha lest alle bøkene av Carlos, noen flere ganger, og opplever det du skriver som svært nyttig. Innser at det er et besnærende "mørke" i Castanedas skrifter som fascinerer. En bunn ærlig tilnærming til det eksistensielle, forbi søtladen religion. Og angående "ærlig" - som du er inne på er det stor litteratur, og dermed mindre interessant hvor mye av det som er skapt i hans sinn eller basert på reelle personer. Antakelig en mix - alt er jo speil av våre egne sinn (så hvorfor ikke åpne sinnet videre og speile større).”
(Torstein Simonsen)


Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen finns att beställa direkt från norrshaman@gmail.com eller från Adlibris, Bokus och Bokbörsen.

tisdag 26 november 2019

Expanded edition of Rune Magic and Shamanism


A new expanded edition of Rune Magic and Shamanism: Original Nordic Knowledge from Mother Earth is now available. The runes are an integral part of a Nordic shamanic way of knowledge that was long forgotten but recreated by new shamans towards the end of the 20th century. The aim was to pull the essence of the runes, their origins and meanings from the recesses of history and bring them into our own time in a dynamic and creative way.

This dynamic method is the basis of this book by Jörgen I Eriksson who has been working with the runes since the early 1980’s. The runes possess a great inherent power. They are whirls into Dreamtime and do express the totality of all knowledge that is dispersed everywhere and continually flowing out of Dreamtime. They can manifest their full potential when combined with other shamanic methods and with new insights from alchemy, deep psychology and quantum physics. The author also analyzes the connections between the runes and the nine creation waves of Mayan cosmology and how to contribute to harmony and balance in the great cosmic cycles.

When the runes are combined with knowledge from deep ecology, deep psychology and deep physics they represent not only old age knowledge but next age knowledge as well. This kind of rune magic is deep shamanism.

Rune Magic and Shamanism is a book about real magic and a practical manual to the Nordic shaman’s philosophy and practice. This expanded edition is a paper-back, 135 pages. It can be ordered from norrshaman@gmail.com. The cost (postage included) is 20£, 30 US$ or 25 € depending on from which country you order. It is also available via Amazon.


måndag 18 november 2019

Shamansk runmagi – norrshamans kurser 2020

Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De stammar från skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den kosmiska matris som formger hela skapelsen. Runorna är arketyper och via dem kan vi direkt – utan att gå omvägen via symboler eller uttolkare – ta del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Runorna både kan och vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. Under kurserna kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång och ceremonier för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi, Castaneda och Maya-kosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att samverka med runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.  

Shamansk runmagi – Portal till Drömtiden, Stockholm den 14-15 + 21 mars
Den första kursen arrangeras av Jordstrålningscentrum och anmälan ska alltså ske dit.  Kursens första del 14-15 mars hålls i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den andra delen den 21 mars är en halvdag som tillbringas på en helig plats strax norr om Stockholm. Kurspris: 2900 kr.


Shamansk runmagi – Heligt landskap, Tiveden 18-20 september.
Den här kursen arrangerar jag själv och den hålls på mötesplatsen Hemma hos Martha & Anders i Perstorp i Tiveden. Flera av kursmomenten är förlagda utomhus, bl a intill sjön Unden och inne i Tivedens nationalpark. Kurspris: 2500 kr.

Mer utförlig information om båda kurserna och hur anmälan går till finns på norrshamans hemsida

Jag kan också tipsa om ett föredrag som jag kommer att hålla på Jordstrålningscentrum i Stockholm den 5 februari: Gaia, shamanen och flödet från Drömtiden.

onsdag 2 oktober 2019

Oändlighetens aktiva sida - Boksläpp 16 oktober

Jörgen I Eriksson har umgåtts med Carlos Castanedas böcker under nära 40 år och den 16 oktober släpps hans bok Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen i samband med en föredragskväll på Jordstrålningscentrum i Stockholm.
Denna bok är en djupanalys av de sammanlagt 12 böcker som Castaneda publicerade mellan 1968 och 1998 om hans läroperiod med den mexikanske shamanen don Juan Matus. I boken och i föredraget går Jörgen igenom grundtankarna i don Juans kunskapssystem – den oklanderliga krigarens väg – och försöker besvara frågan om vad Castaneda kan ha att säga oss idag. 
Något av innehållet: döden som rådgivare; de fyra fienderna; att detronisera självviktigheten; första, andra och tredje uppmärksamheten; människans lysande energikropp; medvetandets fogpunkt; drömmandets och smygandets konst; tonal och nagual; resan in i det ovetbara; icke-organiska varelser; flygarna och medvetandets rovdjur; det kosmiska uppsåtet; oändlighetens aktiva sida; medvetandets mörka hav. 
Castaneda använder många säregna begrepp som går långt tillbaka till det förcolumbianska Mexiko, men det finns åtskilliga beröringspunkter med andra andliga traditioner, så även med den nordiska runmagin.

Plats: Kammakargatan 56 Stockholm.
Tid: 18:45 – 22:00.
Entré: 200 kr.


Under kvällen finns möjlighet att köpa Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen till specialpriset 100 kr. OBS – kontant betalning. Boken kan förbeställas genom att mejla norrshaman@gmail.com Var noga med att ange namn och adress. Faktura bifogas med boken. Priset blir 150 kr + porto = 209 kr. Boken kan också förbokas hos både Adlibris och Bokus.

Praktisk info om föredragskvällen den 16 oktober finns hos http://jordstralningscentrum.se/


måndag 23 september 2019

Shamanismen måste utvecklas och förnyas

Ceremoniell aktivism.
Intervju med Jörgen I Eriksson i september 2019. Intervjuare Kyrre Franck från Sjamanistisk Forbund i Norge. 

Har du noen visjoner eller ønsker om sjamanisme/Urtro i Skandinavia?

Mina ursprungliga visioner handlade om en önskan att shamanism skulle accepteras och respekteras som ett seriöst förhållningssätt till världen och det andliga. Där tror jag att mycket positivt har hänt, särskilt när det gäller den samiska kulturen. Shamanismen kan vara en energigivare och inspiratör i kampen för att värna och skydda jorden. 
Jag hade hoppats att miljökampen skulle få en tydligare andlig förankring («allt är besjälat») men när det gäller de «gamla» miljörörelserna verkar de sitta tämligen fast i ett västerländskt vetenskapligt paradigm. Då ser jag mer hoppfullt på de nya friska impulser som tagit sig uttryck i t ex Extinction Rebellion, Rights of Mother Earth och Fridays for Future. Där ser jag möjligheter för shamanska förhållningssätt att bidra. 
Men primärt menar jag nuförtiden att shamaners bidrag till denna kamp för Jorden bör vara magi, alltså att med egna ceremonier bidra till att skydda heliga platser och till att möjliggöra för andliga krafter att ingripa i den ordinära verkligheten på det sätt som de finner bäst. Jag talar om en form av ceremoniell aktivism som primärt verkar i de icke-ordinära dimensionerna och som syftar till direktkontakt med den kosmiska väven. Sådana ceremonier kan mycket väl, och kanske helst, utföras i det fördolda, under maktens radar.

Hvilke verdier fra førkristen tid er viktige i dagens samfunn? 

Att allt är ett och hänger samman. Att allt har liv och medvetande. Att vi alla ingår i en stor kosmisk väv. Att ömsesidighet är grunden för all tillvaro.

Hvorfor er disse verdiene viktige?

För att människor på djupet och i hela sin organism ska känna och veta att de är en del av allt annat. Det leder till ett ödmjukt förhållande till skapelsen i övrigt. Vi människor måste vandra på Moder Jord med eftertanke och respekt.

Hva tror du er nøkkelverdiene i å skape større forståelse for sjamanisme/urtro idag?

Att de stora problem som mänskligheten och livet på jorden står inför kräver ett helt annat tanke- och förhållningssätt från människornas sida.

Hvilket syn har du på guder og gudinner i din tro. Er de fjernt fra oss mennesker eller er de nær i hverdagen ? Er de en hverdagshjelp eller mer at man henvender seg til dem i store saker?

Gudar och gudinnor är metaforer och symboler för det som är bortom; det som vi kan kalla det ovetbara. I egentlig mening existerar de inte. Det som existerar är energi och när människor har upplevt energi har de omtolkat det till metaforer, symboler och bilder. Det behöver vi inte göra idag. Jag anser att det helt enkelt är en omväg att arbeta med metaforerna och vill i stället arbeta direkt med energin. Det som Castaneda kallade «att uppleva energin direkt». För mig fyller runorna och heliga platser denna funktion. Med dem och på dem upplever jag energin direkt. Det är på ett djupare plan än att arbeta med metaforer.

Sjamanisme er ett moderne ord med mange tolkninger, hva legger du i ordet?

Att samarbeta med de energier som utgör grunden för alltings existens i syfte att bidra till balans i den stora kosmiska dansen.

Hva er ett rituale/en seremoni for deg og hva er viktige momenter å ha med?

Ett sätt att röra mig i balans med de kosmiska energierna. Jag eftersträvar ett så flexibelt förhållningssätt som möjligt. Hur ceremonierna utformas beror på syfte, plats, tid och vad jag kan avläsa om energierna just då. Det viktigaste momentet är att själv vara i balans och utan självviktighet och att jag är i harmoni med den plats där jag gör ceremonin. Då kan runor, trumma eller skallra fungera som hjälpmedel. Jag måste få tillstånd av platsen att göra ceremonin där och jag måste ha med mig något att tacka med. För min del använder jag oftast rödockra som tack men det går ju bra med alla möjliga saker, förutsatt att de ges från hjärtat, t ex äpplen, sädeskorn, öl, brännvin, nötter.

Hva er betyningen av ritualer/seremonier for oss mennesker, og for relasjonen mellom mennesket og andre. Feks mennesket kontra natur, mennesket kontra åndeverdenen.

Jag ser ceremonier som något helt grundläggande för att hitta fram till ett ödmjukt sätt att leva på jorden med respekt för alla andra varelser och deras intressen. Det handlar ju förstås också om ett sätt att samverka och samtala med det ni kallar andevärlden och som jag hellre kallar energiväven. Jag ser detta som helt nödvändiga ingredienser för att upphäva människans existentiella alienation.

Hva eller hvordan er din spirituelle forbindelse til landskapet rundt deg ? Opplever du kraften som den samme uansett hvor du er i verden eller er den sterkere for deg på ditt hjemsted/ i ditt eget landskap?

Alla platser är heliga men vissa platser är mer heliga än andra, brukar jag säga. Energierna koncentreras på heliga platser och det är enklare att uppleva detta i ett landskap där man känner sig hemma. Som många andra har jag favoritplatser som ligger i hembygden men jag har under åren också besökt många heliga platser i Sapmi, England, Tyskland, Irland, Estland och sydvästra USA och känt kraften där. Allra bäst är det naturligtvis om man har en lokal guide som kan berätta om platsens protokoll eller sed, det vill säga hur platsen vill bli kontaktad, så att man inte klampar in på ett okänsligt sätt utan gör det med respekt och en öppen, lyssnande attityd.

Er det noen andre aspekter ved kontemporær sjamanisme du vil fremheve eller ta opp?

Ända sedan Eliade gav ut Shamanism – Archaic Techniques of Ecstasy – har många tyvärr betraktat shamanismen som en samling metoder eller tekniker. Den synen byggdes på och förstärktes av Harners kärn-shamanism. Men shamanismen är inte en samling metoder – den är ett sätt att tänka och leva och därför är det viktigt att gå bortom själva teknikerna och våga vara nyskapande och kreativ. Där upplever jag att många som ägnar sig år kärn-shamanism står och stampar på samma ställe och ideligen upprepar samma sorts upplevelser med sina «kraftdjur» och icke-ordinära shamanlärare. I själva verket tror jag att dessa dialoger med andliga metaforer och symboler i grunden är samtal som man för med sig själv. Kärn-shamanisterna bör höja blicken och eftersträva att gå djupare – in i det ovetbara, eller nagualen som Castaneda kallade det. Castanedas 12 böcker om sina år med den mexikanske magikern don Juan Matus rymmer oändligt mycket mer än vad kärn-shamanismen kan erbjuda och är enligt mig en betydligt bättre inspirationskälla än ex-vis Harners böcker.

Hva eller hvilke saker opptar deg akkurat nå?

Heliga platser – att skydda och hålla dem aktiva. Att i höst ge ut min bok om Castaneda: Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen. Det är en bok som jag har gjort research för i mer än 30 år. Castaneda skrev 12 böcker a 250 sidor om don Juan Matus. Min bok om Castaneda är på bara 90 sidor där jag försöker dra fram den shamanska essensen i hans författarskap och hur vi som idag arbetar med shamanism kan använda de storslagna visdomar som han har lagt fram för världen. Samtidigt arbetar jag med kontinuerliga uppdateringar av mina shamanska manualer: Sejd 6.0 och Runmagi och shamanism. Allt fast förflyktigas. Allt befinner sig i rörelse och en shamanism värd namnet måste också utvecklas och förnyas.

Detta är ett utdrag ur intervjun som kan läsas i sin helhet på norrshamans hemsida.


måndag 16 september 2019

Bön vid ceremoni på Mariavall 15 september

Jörgen I Eriksson och Moder Christa
Söndagen den 15 september höll vi en interreligiös ceremoni i Mariavalls fullsatta klosterkyrka på Österlen - FÖR att värna Moder Jord och MOT planerna på gruvbrytning av vanadin. Böner från följande traditioner framfördes: shamanism, judendom, buddhism, kristendom och islam. Mycket kraftfull ceremoni med kongenialt utvald jazzmusik mellan bönerna - framför av Blue Light Jazzband. Ceremonin avslutades med allsång av Taubes underbara Änglamarken. Här följer den bön som jag framförde: 

Jag hälsar öster; gryningen, upplysningen.
Jag hälsar söder; dagen, insikten.
Jag hälsar väster; skymningen, självkännedomen.
Jag hälsar norr; natten, visdomen.
Jag hälsar jorden vår moder.
Jag hälsar Det stora mysteriet som har skapat och ordnat allt; Det kosmiska kretsloppet.
Jag hälsar alla våra relationer, jag hälsar alla medvarelser; vi är alla släkt, vi är alla ett.
Jag ber om beskydd för denna ceremoni så att vi alla som deltar kan bidra till att människorna kan vandra i skönhet med ömsesidig respekt för medmänniskor, medvarelser och Moder Jord.
Allt är ett och hänger samman.
Allt är rörelse och relation.
Allt har liv och är liv.
Allt har medvetande och är medvetande.
Allt har helighet och är helighet.
Allt är en del av en kosmisk dans och en kosmisk väv där allt utgår från och återgår till Oändligheten, den kosmiska matrisen, möjlighetsfältet.
Vi är alla medverkande i den stora kosmiska pågående Skapelsen. Att vi samlas här idag till denna gemensamma ceremoni är ett svar på impulser från Oändligheten som vi kanske upplever på olika sätt men som har gett oss en gemensam önskan att kunna bidra med kreativ energi.
Jorden är en levande, kännande och medveten varelse som kan behöva vår hjälp för att läka de sår som mänskligheten åsamkat henne och för att kunna stå emot fortsatta destruktiva exploateringsplaner – inte bara här i Skåne utan på många andra platser i Sverige och världen i övrigt, t ex i Tiveden och Norduppland där kobolt eftersöks och vid Vättern där berggrunden rymmer sällsynta jordartsmetaller. 
Dagens ceremoni är vårt bidrag till att värna Jorden, till att laga världen, till att hitta fram till ett ödmjukt och rättvist sätt för människan att leva på jorden i ömsesidig respekt för alla andra varelser och allt annat levande. 
Måtte de goda tankar och energier som vi frammanar idag bidra till att stärka Moder Jord och alla andliga och världsliga krafter som arbetar för jordens värnande. Måtte alla goda och rättskaffens aktivister få kraft och inspiration inför de många och svåra uppgifter som väntar. 
Med skönhet framför oss vandrar vi.
Med skönhet bakom oss vandrar vi.
Med skönhet ovan oss vandrar vi.
Med skönhet under oss vandrar vi.
Med skönhet runt omkring oss vandrar vi.
Med skönhet inom oss vandrar vi.
I skönhet avslutas allt.
(Därefter 3 ggr Utharken med trumma.)

måndag 2 september 2019

Med Castaneda in i Oändligheten


Den 16 oktober släpps min nya bok Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen. Den är ett försök att på 90 sidor dra fram essensen ur Castanedas författarskap som utgår från den läroperiod han inledde hos den mexikanske shamanen don Juan Matus i början av 1960-talet. Att läsa Castaneda kan vara ett äventyr i sig och på rätt sätt kan läsningen fungera som en virvel in i Drömtiden. Min bok är ett försök att avdramatisera, av-exotisera och avmystifiera Castaneda – att befria Castaneda från Castaneda.
Carlos Castaneda skrev mellan åren 1968 och 1998 tolv böcker om don Juan Matus. Det är böcker som ger djupa inblickar i en sällsam magisk tradition med rötter långt tillbaka i förcolumbiansk tid. Det finns många sätt att läsa Castaneda, som ju är en mycket omstridd figur både inom och utom shamanska kretsar. Jag har under nära 40 år umgåtts flitigt med hans texter och min läsning innebär att jag utifrån mina egna shamanska erfarenheter analyserar de grundläggande begreppen i don Juans kunskapsväg – krigarens väg, den inre dialogen och självviktigheten, viljan och uppsåtet, drömmandet och smygandet, döden som rådgivare, rekapitulationen av minnesvärda händelser, konsten att se och att uppleva energin direkt, våra lysande energikokonger, medvetandets fogpunkt, icke-organiska varelser, Örnen och oändlighetens energikluster, medvetandets mörka hav och den totala friheten. Castanedas terminologi är delvis unik men parallellerna med andra shamanska traditioner är många och påtagliga, även om såväl don Juan som Castaneda undvek att beteckna sig själva som shamaner. När Castaneda tvingar don Juan att sätta en benämning på sitt tankesystem kommer denne motvilligt fram till att det mest träffande uttrycket borde vara nagualism. Det är en avledning av nagual som hos don Juan betecknar både den ovetbara dimensionen av kosmos och ledaren för hans grupp av magiker.
Denna bok är tänkt som en manual till don Juans och Castanedas idévärld och mynnar ut i tankar om hur deras idéer kan inspirera den som idag söker personlig kunskap och kraft och samtidigt vill värna och skydda Moder Jord.
Oändlighetens aktiva sida är på 90 sidor, häftad i A5-format. Priset är 150 kr + frakt och den går att förboka redan nu via mejl till norrshaman@gmail.com. Boken går också utmärkt att förboka hos Adlibris och Bokus.