Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

tisdag 29 oktober 2013

S:ta Brigidas skyddsbön


Denna bön finns uppsatt vid S:ta Brigidas källa i Husaby intill Kinnekulle där Moder Jords vatten tränger fram i en helig lund. 

"Varje dag ber jag till S:t Brigid om:
att ingen eld, ingen låga skall bränna mig,
ingen sjö, inget hav ska dränka mig;
inget svärd, inget spjut skall skada mig;
ingen kung, ingen härskare skall kränka mig.

Men:

att alla fåglar ska sjunga för mig,
all boskap råma för mig,
alla insekter surra för mig.
Guds änglar skall beskydda mig."