Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

tisdag 21 februari 2023

Shamansk aktivism – Laga världen och läka jorden


Tvådagarskurs med Jörgen I Eriksson 14-15 oktober 2023

I traditionella kulturer har shamaner haft det övergripande ansvaret för människors balans med den omgivande naturen och alla andra arter och varelser, synliga som osynliga. Inför det 21:a århundradets klimatkollaps och katastrofala utarmning av biologisk mångfald behöver shamaner axla uppgifter på en helt ny nivå – inte bara global utan även kosmisk. Detta är shamansk aktivism – med fokus på ceremonier och magi med det primära syftet att skydda och försvara Moder Jord och bidra till balans i de stora ekologiska systemen och i de kosmiska kretsloppen. En magi för att manifestera det kosmiska i det jordiska. Shamanism utövad på detta sätt är en boteakt för kropp, själ, landskap, Jord och kosmos och den är ett verksamt sätt att bearbeta den egna ångesten och förtvivlan inför världens tillstånd.

Den här kursen har sin grund i nutida runmagi och äger rum helt och hållet utomhus. Här är ett axplock av kursmoment: jordiskt och kosmiskt ansvar; vad bör skyddas och försvaras; när är djup magi möjlig; hur och var kan den utföras; magikerns förhållningssätt; magiskt beskydd; att bli det man sjunger; allierade i den ordinära och den icke-ordinära verkligheten; skillnaden mellan reaktiv, proaktiv och preaktiv magi; hur bemöta motstånd från maktens och exploateringens krafter och från vår egen skugga; tillit till det kosmiska medvetandeflödet; ceremoniell bearbetning av ångest och trauma inför destruktiva skeenden; hur kombinera shamansk aktivism i det fördolda med aktivism i den ordinära verkligheten; civil och shamansk olydnad – likheter och skillnader.

Kursdagarna kombinerar gemensamt och individuellt arbete i landskapet med syfte att finna fram till en egen väg att manifestera det kosmiska i det jordiska, vare sig det sker genom ceremoniell eller ordinär aktivism eller genom kombinationer av dessa.

Kursplatserna ligger strax norr om Stockholm – Rösaring i Upplands-Bro och Runsa-berget i Upplands Väsby. Logi och mat ingår inte i kursen utan får ordnas av deltagarna själva. Praktisk information med tider och vägbeskrivningar mejlas ut vid anmälan. Obligatorisk kurslitteratur (i förväg) är min bok Runmagi och shamanism 5.0. Dessutom rekommenderas läsning av Esoterisk shamanism 2.0. Kursdeltagare kan beställa böckerna direkt från mig till specialpris à 100 kr/styck.

Tider: Kl 10-17 den 14 och 15 oktober 2023. 

Pris: 1500 SEK.

Anmälan: mejla till norrshaman@gmail.com och sätt samtidigt in kursavgiften på plusgiro 4229295-3 eller bankgiro 375-6038. Om kursen av någon anledning ställs in återbetalas hela avgiften. Begränsat antal platser.

fredag 10 februari 2023

Esoterisk shamanism 2.0 - Om magisk aktivism


 Ställda inför begynnande klimatkollaps och storskalig artutrotning behöver det 21:a århundradets shamaner axla ett globalt och kosmiskt ansvar. Esoterisk shamanism 2.0 handlar om hur dagens shamaner kan öppna sig för det kosmiska medvetandeflödet och samtidigt manifestera denna kosmiska kunskap i den ordinära verkligheten. Jag sammanfattar mina erfarenheter av drygt 40 års shamansk verksamhet i bokens etos: Var och en sin egen shaman, var och en för sig och kosmos med oss. Shamanens väg handlar om att komma i resonans med det kosmiska medvetandeflödet, bli en öppen kanal för Det ovetbara och bidra till att laga världen, läka jorden och finna fram till ett ödmjukt och hållbart sätt att leva på och med Moder Jord.

Bokens övergripande mål är total kunskap och total frihet och hur detta kan omsättas i den ordinära verkligheten genom shamansk aktivism. De kriser som mänskligheten och jorden befinner sig i kräver motstånd och kreativa handlingar av många människor och på många olika sätt – inte minst i form av verklig magi. Allt måste göras nytt – från grunden – och det gäller även shamanismen som för att bli relevant måste ta till sig och integrera kunskaper från många olika områden – alltifrån kvantfysik till djuppsykologi och ekosofi. Esoterisk shamanism 2.0 utreder frågor om kunskapens kosmiska källa och dimensioner – det ovetbara, det kosmiska möjlighetsfältet – och hur kunskap och kraft därifrån kan resultera i ett all-medvetande som när det praktiseras kan bidra till jordens och kosmos balans. Den esoteriska shamanismen är en anarkistisk och icke-hierarkisk andlig tradition där var och en tar fullt ansvar för sin egen väg och sina egna handlingar.  

Esoterisk shamanism 2.0 är en avsevärd uppdatering och utvidgning av den första utgåvan från 2020, t ex genom nya kapitel om shamansk aktivism och om skillnaderna mellan reaktiv, proaktiv och preaktiv magi, om det levande universum, om kosmisk extas och om vad shamansk morgonbön och aftonbön kan innebära.

Esoterisk shamanism 2.0 (ISBN 9789151992051) är på 95 sidor, A5-format, häftad. Finns att köpa från Adlibris, Bokus och Bokbörsen eller direkt från norrshaman@gmail.com. Då är priset 180 kr + frakt = 244 kr.

Gör beställning så här:
Mejla beställningen till norrshaman@gmail.com och var noga med att skriva adressen dit jag ska skicka boken. Sätt samtidigt in beloppet på plusgiro 4229295-3 eller bankgiro 375-6038.