Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

måndag 18 december 2023

Guide to sacred sites in Sweden with maps

Good people have now translated my guide to sacred sites in Sweden into English and put them on the map. The guide was originally published in my books (in Swedish only) Heligt landskap and Drömtidens portar which are now out of print. Now the detailed descriptions of the sites, their history and quality, how to find them and how to get there are available in English for each and everyone. You will find the guide on my home page. Right here. The key map is found here.

onsdag 6 december 2023

Podcast om runor, runmagi och Moder Jord

Varifrån kommer runorna, hur kan man få del av deras kunskap och kraft och till vad bör denna kunskap användas idag i det 21:a århundradets pågående klimatkaos och ekologiska kriser? Om runor, runmagi, kosmiskt medvetande och kosmiskt ansvar.

Samtal med Anna Eriksson och Annika Hagström i deras podcast Häxkitteln. Avsnittet ligger på Spotify.