Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

söndag 25 juni 2023

Mikael W Gejel om Shamanistiskt manifest

Jörgen I Erikssons senaste bok heter Shamanistiskt manifest. En detalj: Adjektivformen ”shamanistiskt” i boktiteln uppfattar jag som en ordlek, en parafrasering av Karl Marx epokgörande verk Kommunistiska manifestet. Eriksson brukar annars föredra adjektivformen ”shamansk”, vilket också är den form som genomgående förekommer i boken.

      Liksom i flera av Erikssons tidigare verk är Shamanistiskt manifest en uppgörelse med den konsumtions-kapitalistiska industricivilisationen.

      Som Eriksson helt riktigt påpekar, så befinner sig vår civilisation i kollaps, med drastiska klimatförändringar, utrotning av djur, ekologisk samvetslöshet, profithunger och vapenteknologiskt vanvett.

      Boken beskriver hur man kan bemöta denna kollaps med shamansk aktivism. Den shamanska aktivismen kan bli ett viktigt komplement till den kamp som bedrivs i olika klimat- och miljörörelser. Men till skillnad från aktivismen som sker i klimat- och miljögrupper så kan den shamanska aktivismen med fördel bedrivas i det fördolda, utan att någon utomstående ser vad som pågår. Den kan ske ”under all radar”, som Eriksson skriver.

      Men den shamanska aktivismen kan också ske öppet. Eriksson tar också upp civil olydnad som ett tänkbart medel i kampen mot industricivilisationens exploatering och förstörelse.

      Under en period i mitt liv när jag studerade den indiska Sarvodaya-rörelsen kom jag att intressera mig för civil olydnad. Jag minns att mahatma Gandhi betonade att det krävs starkt mod för att utöva fredlig civil olydnad, icke-våldsmotstånd. För den som inte kan uppbåda det modet är det kanske ärligare och bättre att besvara våld med våld, menar Gandhi.

      Eriksson är medveten om denna problematik, han rekommenderar att man tillsammans tränar sig i att bemöta det förtryckande samhällets representanter, så att man inte låter sig provoceras till att bemöta våld med våld.

     Slutligen tar Eriksson upp profetiorna i Völvans spådom och Hopifolkets Prophesy Rock. Gemensamt för Völvans spådom och hopifolkets profetior är att vi tycks stå inför en omvälvande transformation, en ekologisk och social ”skakning”.

      För att kunna bemästra denna skakning är det viktigt att erkänna att vi befinner oss i en kollaps av de stora ekosystemen. Att förneka klimatförändringarna och artutrotningarna bidrar till ännu mer destruktivitet.

      För att inte överväldigas av förtvivlan, sorg och ilska inför denna kollaps är det också viktigt att vi öppnar oss för vår innersta natur, för den kosmiska urkällan. Det gäller att, som Eriksson skriver; ”komma i resonans med skapelsens inbyggda och underliggande extatiska och existentiella glädje”.

      Förhoppningsvis får Shamanistiskt manifest stor spridning.

(Tidigare publicerat i Karakaxa 10/23)

torsdag 15 juni 2023

Shamanistic Manifesto: Defending Mother Earth

At the age of 75 I wrote the text Shamanistic Manifesto: Activism in Defence of the Earth. It is available in Swedish as a small book and has now been translated into English. It is only available in digital format as a free pdf (31 pages) and can be ordered without cost from norrshaman@gmail.com.

This text is an effort from my side to connect modern shamanism with environmental and climate activism. I quote from the back cover text: “Climate chaos, extermination of species and destruction of Nature confront present-day shamans with new, immense and difficult tasks. This manifesto is a when-where-how-manual to non-ordinary activism where Jörgen I Eriksson deals with concepts such as reactive, proactive, preactive and ceremonial magic, open and hidden activism, shamanic disobedience and non-violence, networks and non-organizations and how to transform despair and grief into creative magical actions with the help of one’s spiritual allies and The Great Mystery.”