Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

tisdag 26 november 2019

Expanded edition of Rune Magic and Shamanism


A new expanded edition of Rune Magic and Shamanism: Original Nordic Knowledge from Mother Earth is now available. The runes are an integral part of a Nordic shamanic way of knowledge that was long forgotten but recreated by new shamans towards the end of the 20th century. The aim was to pull the essence of the runes, their origins and meanings from the recesses of history and bring them into our own time in a dynamic and creative way.

This dynamic method is the basis of this book by Jörgen I Eriksson who has been working with the runes since the early 1980’s. The runes possess a great inherent power. They are whirls into Dreamtime and do express the totality of all knowledge that is dispersed everywhere and continually flowing out of Dreamtime. They can manifest their full potential when combined with other shamanic methods and with new insights from alchemy, deep psychology and quantum physics. The author also analyzes the connections between the runes and the nine creation waves of Mayan cosmology and how to contribute to harmony and balance in the great cosmic cycles.

When the runes are combined with knowledge from deep ecology, deep psychology and deep physics they represent not only old age knowledge but next age knowledge as well. This kind of rune magic is deep shamanism.

Rune Magic and Shamanism is a book about real magic and a practical manual to the Nordic shaman’s philosophy and practice. This expanded edition is a paper-back, 135 pages. It can be ordered from norrshaman@gmail.com. The cost (postage included) is 20£, 30 US$ or 25 € depending on from which country you order. It is also available via Amazon.


måndag 18 november 2019

Shamansk runmagi – norrshamans kurser 2020

Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De stammar från skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den kosmiska matris som formger hela skapelsen. Runorna är arketyper och via dem kan vi direkt – utan att gå omvägen via symboler eller uttolkare – ta del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Runorna både kan och vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. Under kurserna kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång och ceremonier för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi, Castaneda och Maya-kosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att samverka med runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.  

Shamansk runmagi – Portal till Drömtiden, Stockholm den 14-15 + 21 mars
Den första kursen arrangeras av Jordstrålningscentrum och anmälan ska alltså ske dit.  Kursens första del 14-15 mars hålls i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den andra delen den 21 mars är en halvdag som tillbringas på en helig plats strax norr om Stockholm. Kurspris: 2900 kr.


Shamansk runmagi – Heligt landskap, Tiveden 18-20 september.
Den här kursen arrangerar jag själv och den hålls på mötesplatsen Hemma hos Martha & Anders i Perstorp i Tiveden. Flera av kursmomenten är förlagda utomhus, bl a intill sjön Unden och inne i Tivedens nationalpark. Kurspris: 2500 kr.

Mer utförlig information om båda kurserna och hur anmälan går till finns på norrshamans hemsida

Jag kan också tipsa om ett föredrag som jag kommer att hålla på Jordstrålningscentrum i Stockholm den 5 februari: Gaia, shamanen och flödet från Drömtiden.

onsdag 2 oktober 2019

Oändlighetens aktiva sida - Boksläpp 16 oktober

Jörgen I Eriksson har umgåtts med Carlos Castanedas böcker under nära 40 år och den 16 oktober släpps hans bok Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen i samband med en föredragskväll på Jordstrålningscentrum i Stockholm.
Denna bok är en djupanalys av de sammanlagt 12 böcker som Castaneda publicerade mellan 1968 och 1998 om hans läroperiod med den mexikanske shamanen don Juan Matus. I boken och i föredraget går Jörgen igenom grundtankarna i don Juans kunskapssystem – den oklanderliga krigarens väg – och försöker besvara frågan om vad Castaneda kan ha att säga oss idag. 
Något av innehållet: döden som rådgivare; de fyra fienderna; att detronisera självviktigheten; första, andra och tredje uppmärksamheten; människans lysande energikropp; medvetandets fogpunkt; drömmandets och smygandets konst; tonal och nagual; resan in i det ovetbara; icke-organiska varelser; flygarna och medvetandets rovdjur; det kosmiska uppsåtet; oändlighetens aktiva sida; medvetandets mörka hav. 
Castaneda använder många säregna begrepp som går långt tillbaka till det förcolumbianska Mexiko, men det finns åtskilliga beröringspunkter med andra andliga traditioner, så även med den nordiska runmagin.

Plats: Kammakargatan 56 Stockholm.
Tid: 18:45 – 22:00.
Entré: 200 kr.


Under kvällen finns möjlighet att köpa Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen till specialpriset 100 kr. OBS – kontant betalning. Boken kan förbeställas genom att mejla norrshaman@gmail.com Var noga med att ange namn och adress. Faktura bifogas med boken. Priset blir 150 kr + porto = 209 kr. Boken kan också förbokas hos både Adlibris och Bokus.

Praktisk info om föredragskvällen den 16 oktober finns hos http://jordstralningscentrum.se/


måndag 23 september 2019

Shamanismen måste utvecklas och förnyas

Ceremoniell aktivism.
Intervju med Jörgen I Eriksson i september 2019. Intervjuare Kyrre Franck från Sjamanistisk Forbund i Norge. 

Har du noen visjoner eller ønsker om sjamanisme/Urtro i Skandinavia?

Mina ursprungliga visioner handlade om en önskan att shamanism skulle accepteras och respekteras som ett seriöst förhållningssätt till världen och det andliga. Där tror jag att mycket positivt har hänt, särskilt när det gäller den samiska kulturen. Shamanismen kan vara en energigivare och inspiratör i kampen för att värna och skydda jorden. 
Jag hade hoppats att miljökampen skulle få en tydligare andlig förankring («allt är besjälat») men när det gäller de «gamla» miljörörelserna verkar de sitta tämligen fast i ett västerländskt vetenskapligt paradigm. Då ser jag mer hoppfullt på de nya friska impulser som tagit sig uttryck i t ex Extinction Rebellion, Rights of Mother Earth och Fridays for Future. Där ser jag möjligheter för shamanska förhållningssätt att bidra. 
Men primärt menar jag nuförtiden att shamaners bidrag till denna kamp för Jorden bör vara magi, alltså att med egna ceremonier bidra till att skydda heliga platser och till att möjliggöra för andliga krafter att ingripa i den ordinära verkligheten på det sätt som de finner bäst. Jag talar om en form av ceremoniell aktivism som primärt verkar i de icke-ordinära dimensionerna och som syftar till direktkontakt med den kosmiska väven. Sådana ceremonier kan mycket väl, och kanske helst, utföras i det fördolda, under maktens radar.

Hvilke verdier fra førkristen tid er viktige i dagens samfunn? 

Att allt är ett och hänger samman. Att allt har liv och medvetande. Att vi alla ingår i en stor kosmisk väv. Att ömsesidighet är grunden för all tillvaro.

Hvorfor er disse verdiene viktige?

För att människor på djupet och i hela sin organism ska känna och veta att de är en del av allt annat. Det leder till ett ödmjukt förhållande till skapelsen i övrigt. Vi människor måste vandra på Moder Jord med eftertanke och respekt.

Hva tror du er nøkkelverdiene i å skape større forståelse for sjamanisme/urtro idag?

Att de stora problem som mänskligheten och livet på jorden står inför kräver ett helt annat tanke- och förhållningssätt från människornas sida.

Hvilket syn har du på guder og gudinner i din tro. Er de fjernt fra oss mennesker eller er de nær i hverdagen ? Er de en hverdagshjelp eller mer at man henvender seg til dem i store saker?

Gudar och gudinnor är metaforer och symboler för det som är bortom; det som vi kan kalla det ovetbara. I egentlig mening existerar de inte. Det som existerar är energi och när människor har upplevt energi har de omtolkat det till metaforer, symboler och bilder. Det behöver vi inte göra idag. Jag anser att det helt enkelt är en omväg att arbeta med metaforerna och vill i stället arbeta direkt med energin. Det som Castaneda kallade «att uppleva energin direkt». För mig fyller runorna och heliga platser denna funktion. Med dem och på dem upplever jag energin direkt. Det är på ett djupare plan än att arbeta med metaforer.

Sjamanisme er ett moderne ord med mange tolkninger, hva legger du i ordet?

Att samarbeta med de energier som utgör grunden för alltings existens i syfte att bidra till balans i den stora kosmiska dansen.

Hva er ett rituale/en seremoni for deg og hva er viktige momenter å ha med?

Ett sätt att röra mig i balans med de kosmiska energierna. Jag eftersträvar ett så flexibelt förhållningssätt som möjligt. Hur ceremonierna utformas beror på syfte, plats, tid och vad jag kan avläsa om energierna just då. Det viktigaste momentet är att själv vara i balans och utan självviktighet och att jag är i harmoni med den plats där jag gör ceremonin. Då kan runor, trumma eller skallra fungera som hjälpmedel. Jag måste få tillstånd av platsen att göra ceremonin där och jag måste ha med mig något att tacka med. För min del använder jag oftast rödockra som tack men det går ju bra med alla möjliga saker, förutsatt att de ges från hjärtat, t ex äpplen, sädeskorn, öl, brännvin, nötter.

Hva er betyningen av ritualer/seremonier for oss mennesker, og for relasjonen mellom mennesket og andre. Feks mennesket kontra natur, mennesket kontra åndeverdenen.

Jag ser ceremonier som något helt grundläggande för att hitta fram till ett ödmjukt sätt att leva på jorden med respekt för alla andra varelser och deras intressen. Det handlar ju förstås också om ett sätt att samverka och samtala med det ni kallar andevärlden och som jag hellre kallar energiväven. Jag ser detta som helt nödvändiga ingredienser för att upphäva människans existentiella alienation.

Hva eller hvordan er din spirituelle forbindelse til landskapet rundt deg ? Opplever du kraften som den samme uansett hvor du er i verden eller er den sterkere for deg på ditt hjemsted/ i ditt eget landskap?

Alla platser är heliga men vissa platser är mer heliga än andra, brukar jag säga. Energierna koncentreras på heliga platser och det är enklare att uppleva detta i ett landskap där man känner sig hemma. Som många andra har jag favoritplatser som ligger i hembygden men jag har under åren också besökt många heliga platser i Sapmi, England, Tyskland, Irland, Estland och sydvästra USA och känt kraften där. Allra bäst är det naturligtvis om man har en lokal guide som kan berätta om platsens protokoll eller sed, det vill säga hur platsen vill bli kontaktad, så att man inte klampar in på ett okänsligt sätt utan gör det med respekt och en öppen, lyssnande attityd.

Er det noen andre aspekter ved kontemporær sjamanisme du vil fremheve eller ta opp?

Ända sedan Eliade gav ut Shamanism – Archaic Techniques of Ecstasy – har många tyvärr betraktat shamanismen som en samling metoder eller tekniker. Den synen byggdes på och förstärktes av Harners kärn-shamanism. Men shamanismen är inte en samling metoder – den är ett sätt att tänka och leva och därför är det viktigt att gå bortom själva teknikerna och våga vara nyskapande och kreativ. Där upplever jag att många som ägnar sig år kärn-shamanism står och stampar på samma ställe och ideligen upprepar samma sorts upplevelser med sina «kraftdjur» och icke-ordinära shamanlärare. I själva verket tror jag att dessa dialoger med andliga metaforer och symboler i grunden är samtal som man för med sig själv. Kärn-shamanisterna bör höja blicken och eftersträva att gå djupare – in i det ovetbara, eller nagualen som Castaneda kallade det. Castanedas 12 böcker om sina år med den mexikanske magikern don Juan Matus rymmer oändligt mycket mer än vad kärn-shamanismen kan erbjuda och är enligt mig en betydligt bättre inspirationskälla än ex-vis Harners böcker.

Hva eller hvilke saker opptar deg akkurat nå?

Heliga platser – att skydda och hålla dem aktiva. Att i höst ge ut min bok om Castaneda: Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen. Det är en bok som jag har gjort research för i mer än 30 år. Castaneda skrev 12 böcker a 250 sidor om don Juan Matus. Min bok om Castaneda är på bara 90 sidor där jag försöker dra fram den shamanska essensen i hans författarskap och hur vi som idag arbetar med shamanism kan använda de storslagna visdomar som han har lagt fram för världen. Samtidigt arbetar jag med kontinuerliga uppdateringar av mina shamanska manualer: Sejd 6.0 och Runmagi och shamanism. Allt fast förflyktigas. Allt befinner sig i rörelse och en shamanism värd namnet måste också utvecklas och förnyas.

Detta är ett utdrag ur intervjun som kan läsas i sin helhet på norrshamans hemsida.


måndag 16 september 2019

Bön vid ceremoni på Mariavall 15 september

Jörgen I Eriksson och Moder Christa
Söndagen den 15 september höll vi en interreligiös ceremoni i Mariavalls fullsatta klosterkyrka på Österlen - FÖR att värna Moder Jord och MOT planerna på gruvbrytning av vanadin. Böner från följande traditioner framfördes: shamanism, judendom, buddhism, kristendom och islam. Mycket kraftfull ceremoni med kongenialt utvald jazzmusik mellan bönerna - framför av Blue Light Jazzband. Ceremonin avslutades med allsång av Taubes underbara Änglamarken. Här följer den bön som jag framförde: 

Jag hälsar öster; gryningen, upplysningen.
Jag hälsar söder; dagen, insikten.
Jag hälsar väster; skymningen, självkännedomen.
Jag hälsar norr; natten, visdomen.
Jag hälsar jorden vår moder.
Jag hälsar Det stora mysteriet som har skapat och ordnat allt; Det kosmiska kretsloppet.
Jag hälsar alla våra relationer, jag hälsar alla medvarelser; vi är alla släkt, vi är alla ett.
Jag ber om beskydd för denna ceremoni så att vi alla som deltar kan bidra till att människorna kan vandra i skönhet med ömsesidig respekt för medmänniskor, medvarelser och Moder Jord.
Allt är ett och hänger samman.
Allt är rörelse och relation.
Allt har liv och är liv.
Allt har medvetande och är medvetande.
Allt har helighet och är helighet.
Allt är en del av en kosmisk dans och en kosmisk väv där allt utgår från och återgår till Oändligheten, den kosmiska matrisen, möjlighetsfältet.
Vi är alla medverkande i den stora kosmiska pågående Skapelsen. Att vi samlas här idag till denna gemensamma ceremoni är ett svar på impulser från Oändligheten som vi kanske upplever på olika sätt men som har gett oss en gemensam önskan att kunna bidra med kreativ energi.
Jorden är en levande, kännande och medveten varelse som kan behöva vår hjälp för att läka de sår som mänskligheten åsamkat henne och för att kunna stå emot fortsatta destruktiva exploateringsplaner – inte bara här i Skåne utan på många andra platser i Sverige och världen i övrigt, t ex i Tiveden och Norduppland där kobolt eftersöks och vid Vättern där berggrunden rymmer sällsynta jordartsmetaller. 
Dagens ceremoni är vårt bidrag till att värna Jorden, till att laga världen, till att hitta fram till ett ödmjukt och rättvist sätt för människan att leva på jorden i ömsesidig respekt för alla andra varelser och allt annat levande. 
Måtte de goda tankar och energier som vi frammanar idag bidra till att stärka Moder Jord och alla andliga och världsliga krafter som arbetar för jordens värnande. Måtte alla goda och rättskaffens aktivister få kraft och inspiration inför de många och svåra uppgifter som väntar. 
Med skönhet framför oss vandrar vi.
Med skönhet bakom oss vandrar vi.
Med skönhet ovan oss vandrar vi.
Med skönhet under oss vandrar vi.
Med skönhet runt omkring oss vandrar vi.
Med skönhet inom oss vandrar vi.
I skönhet avslutas allt.
(Därefter 3 ggr Utharken med trumma.)

måndag 2 september 2019

Med Castaneda in i Oändligheten


Den 16 oktober släpps min nya bok Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen. Den är ett försök att på 90 sidor dra fram essensen ur Castanedas författarskap som utgår från den läroperiod han inledde hos den mexikanske shamanen don Juan Matus i början av 1960-talet. Att läsa Castaneda kan vara ett äventyr i sig och på rätt sätt kan läsningen fungera som en virvel in i Drömtiden. Min bok är ett försök att avdramatisera, av-exotisera och avmystifiera Castaneda – att befria Castaneda från Castaneda.
Carlos Castaneda skrev mellan åren 1968 och 1998 tolv böcker om don Juan Matus. Det är böcker som ger djupa inblickar i en sällsam magisk tradition med rötter långt tillbaka i förcolumbiansk tid. Det finns många sätt att läsa Castaneda, som ju är en mycket omstridd figur både inom och utom shamanska kretsar. Jag har under nära 40 år umgåtts flitigt med hans texter och min läsning innebär att jag utifrån mina egna shamanska erfarenheter analyserar de grundläggande begreppen i don Juans kunskapsväg – krigarens väg, den inre dialogen och självviktigheten, viljan och uppsåtet, drömmandet och smygandet, döden som rådgivare, rekapitulationen av minnesvärda händelser, konsten att se och att uppleva energin direkt, våra lysande energikokonger, medvetandets fogpunkt, icke-organiska varelser, Örnen och oändlighetens energikluster, medvetandets mörka hav och den totala friheten. Castanedas terminologi är delvis unik men parallellerna med andra shamanska traditioner är många och påtagliga, även om såväl don Juan som Castaneda undvek att beteckna sig själva som shamaner. När Castaneda tvingar don Juan att sätta en benämning på sitt tankesystem kommer denne motvilligt fram till att det mest träffande uttrycket borde vara nagualism. Det är en avledning av nagual som hos don Juan betecknar både den ovetbara dimensionen av kosmos och ledaren för hans grupp av magiker.
Denna bok är tänkt som en manual till don Juans och Castanedas idévärld och mynnar ut i tankar om hur deras idéer kan inspirera den som idag söker personlig kunskap och kraft och samtidigt vill värna och skydda Moder Jord.
Oändlighetens aktiva sida är på 90 sidor, häftad i A5-format. Priset är 150 kr + frakt och den går att förboka redan nu via mejl till norrshaman@gmail.com. Boken går också utmärkt att förboka hos Adlibris och Bokus. 

fredag 5 juli 2019

Interreligiös ceremoni för Moder Jord 15 sept

Vår Änglamark - Hur tar vi ansvar för vår jord och vår natur? 
Perspektiv, musik och böner för en planet i kris utifrån olika traditioner, trosinriktningar och livsåskådningar.
Ceremonin hålls söndagen den 15 september klockan 15 på Mariavalls kloster på Österlen.
Impulsen till denna ceremoni kommer från Moder Christa på Mariavalls kloster och gruppen Vetonu  som arbetar mot planerna på storskalig brytning av vanadin på Österlen. Men inte bara på Österlen utan runt om i Skåne och övriga Sverige (liksom i en rad andra länder) finns planer på gruvbrytningar, stenbrott, olje- och gasutvinning m m som på allvar hotar Moder Jords och människors hälsa och balans. 
Grundtanken för denna ceremoni är dock positiv – det är en ceremoni FÖR Moder Jord, en ceremoni för att värna och bevara naturliga miljöer och kretslopp samt för att stärka alla som aktiverar sig på Moder Jords sida. Bland de medverkande finns förutom värden Carl Piper också representanter för ett brett spektrum av andliga traditioner – buddhism, judaism, kristenhet och shamanism.
Medverkande:
Calle Piper,
dharma master Ming Bao, Malmö Chan Buddhist Temple,
rabbin Moshe David HaCohen, Judiska Församlingen Malmö,
Johan Rosqvist, Karma Yönten Ling,
norrschamanen Jörgen I Eriksson,
moder Christa Claesson, Mariavalls kloster,
syster Thérèse Arkbrant, Rögle kloster,
biskop Johan Tyrberg och kontraktsprost Åke Appelgren, Svenska kyrkan/Lunds stift.
Mer detaljer om ceremonin kommer framöver. 

måndag 29 april 2019

Till minne av John Hedberg


Författaren och civilisationskritikern John Hedberg har avlidit 88 år gammal. I och med detta tystnar ett författarskap som var unikt djuplodande och tanketransformerande. Det gäller framför allt hans böcker om wixárica/huicholindianerna i Mexiko och hans djärva tankar om hur mänskligheten utvecklats till en ny hybridart, underordnad maskinen. 
För att göra John Hedbergs unika författarskap någorlunda rättvisa måste man, även i en kort text som denna, sätta in honom och hans tankar i ett större perspektiv av civilisationskritik och anti-kolonialism. Hedberg hann ge ut uppemot 30 böcker som jag schematiskt delar in i fyra huvudgrupper – även om de griper in i varandra på ett organiskt sätt.
* Civilisationskritisk filosofi, framför allt i Den nya arten, Hybridiseringen och Megalomanias epikris: sökandet efter den ultimata Higgspartikeln. Det är texter där Hedberg lägger fram sin evolutionsteori om hur människan utvecklats till att inte längre vara en egen art utan numera ingår som en underordnad biologisk komponent i en ny hybridart av människa och maskin. Även om Den nya arten kom redan i början av 1970-talet känns den nästan profetisk med tanke på hur den moderna människan blivit mer eller mindre förslavad av sina digitala apparater och system.
* Skönlitteratur baserad på denna civilisationskritiska filosofi, som Sydamerika, genom en döende, Vingdöden, Pilens ande och Pojken och monstret
* Undersökningarna av wixárica-kulturen i en serie böcker: Dagbok från Mexico, Den blå hjorten, Wixárica, Indiansommar, Paradisets barnbarn och Schizofrenia: klyvnaden.
* Rapporter och tankar om segling i små båtar: Anteckningar om en liten båt och en lång resa, Nära vattnet – långa seglingar i liten båt och Exit – segling i små båtar. Dokumentär om en döende art.
Under sitt sista decennium bearbetade Hedberg sitt eget åldrande och förestående död i böcker som Livets mening: uppgradering till rationell insikt, Helvete, med önskan om död i njutning: livets slutskede belyst genom en åldrings problem med prostata och Hjärta, prostata, stroke: erfarenheter av sjukdomsförlopp och behandlingar - med förslag om livets slutskede ur en patients perspektiv. Dessutom tog han sig före att i tre band försöka beskriva kristendomens historiska utveckling under titeln Caesar, Cleopatra, Antipater, Jesus: perspektiv på kristendomens uppkomst.
Hedbergs civilisationskritik är grunden för hela författarskapet och därmed också för hans intresse för wixárica, båtbyggnad och segling. Han kom ur en blekingsk släkt av sjömän, lotsar och fiskare, byggde sina segelbåtar själv hemma på tomten och skrev för några år sedan i ett brev till mig att: ”…det är först genom kontakten med wixárica och deras konkreta rituella återvändande jag insett den djupare betydelsen av mitt seglande”. Det han syftar på är främst wixáricas återkommande pilgrimsvandringar till Virakotaöknen, där de samlar in peyotekaktusar för senare ceremoniell användning, och till Stilla havskusten vid San Blas, där de ber Moder Hav om god nederbörd och fruktsamhet. 
Det var en sådan pilgrimsgrupp som Hedberg i maj 1970 fick syn på när han stressade av på de milslånga sandstränderna vid San Blas efter en ansträngande resa genom USA. Det blev en livsomvälvande upplevelse för Hedberg och inledningen på hans mångåriga undersökningar om wixárica: ”För några ögonblick tycktes de stanna upp i andakt inför något de såg eller upplevde. Mellan människorna och stranden, himlen och havet fanns plötsligt en märkbar spänning av energi lik den man känner under åskväder. Den föreföll koncentrera en oerhörd laddning av krafter över stranden och för en kort stund förbinda allt med sin genomträngande utstrålning. Jag kände detta som en hastig adrenalinkick och en vibrerande känsla i snabba växlingar mellan överväldigande lycka, vemod, styrka, sorgsenhet, kraft och tomhet. Ingången till en hemlig grotta hade öppnats framför mig. Den lät mig bevittna en tillvaro jag inte kände till och som förmedlade djup ångest och samtidigt en känsla av tillfredsställelse, som om jag tillförts väsentligheter som saknats i mitt liv. Den lilla gruppen hade förbundit mig med djupa känslomässiga stämningar ur människans förflutna, tidigare kulturella utvecklingssteg, som vi nu förlorar kontakten med.”
Alla som är intresserade av urfolks filosofi och motstånd mot kolonial exploatering har en guldgruva att ösa ur i Hedbergs böcker. Och det gäller även alla som är intresserade av mer djupgående kritik av grunderna för industricivilisationen. John Hedbergs författarskap går utöver det mesta och saknar motstycke, åtminstone i svensk litteratur. 
2010 när Paradisets barnbarn kom ut skrev jag en längre text om Hedbergs författarskap och tankar som finns att läsa här

fredag 26 april 2019

Seidr 5.0 now available again

The book Seidr 5.0: A Guide to Nordic Shamanism is now in stock again and possible to order directly from norrshaman@gmail.com. Details: 96 pages, A5, hardcover spiral, price (postage included) €25, £20, $30. ISBN 978-91-978832-8-3.
The book has been reviewed by readers on Amazon – with views differing from full of praise to a more critical stand. Here are a few quotations:
“Very good book. Informative and well written which should be no surprise as this is the fifth edition. Highly recommended.”
“It is an excellent handbook allowing the reader to understand how to bring Seidr into modern times. It shows ancient practices in modern settings. It is not an academic tome of Seidr practice and is not meant to be one. My favorite part of the book is the 154 ‘points of shamanic philosophy’ - each one a short paragraph with concise (and potent) content - a frequent source for my daily meditation/journey.”
But everybody doesn’t like my version of shamanic philosophy, or just don’t get it right:
“Extremely disappointed at the blatant pro-communist stance of this book. I hope the people who embrace this book look at the real history of communism throughout the world and not just the rainbows and unicorn lies professors at ‘higher’ learning institutions shove down their throats. This is pure garbage.”
 One reader has a somewhat more academic stance:
 “One of the book's meatier sections focuses on reconciling Shamanism with Marxism, though the author then affirms that this is not an attempt at politicizing spirituality but to bolster Shamanism and move it forward. An interesting section that I was not expecting, to come across in a book titled as a guide to ‘Norse Shamanism’ and Seidr.”
 “This is indeed a guide to the author’s style of Shamanism, based on years of personal work and inspired gnosis, with a Nordic flavor. Yet it really covers a skeletal approach to Harner style shamanism (drumming, using rattles, etc), coupled with the author’s own views and experiences, rather than really delving into Seidr as something distinct in its own right, or drawing from other in depth Nordic sources to reconstitute Seidr. It seems that many cultural sources are drawn from here, and then ‘Nordicized’ with heathen terms such as Seidr.”
Surprisingly to me even the editor of the journal Sacred Hoop, Nicholas Breeze Wood, has some difficulties with the political dimension of my shamanic way:
“One section of the book contains a list of 154 tenets of shamanism, most of which I whole heartedly agree with, although a few I would refute, and some feel well out of place, as they get more and more Marxist and literally Communist as the list gets towards its close, and they have very little to do with any form of shamanism as I know it, and seem to say much more about the authors political leanings. I think this list could and should - have been largely omitted.”
Personally I think this kind of critique says more about the lack of political and philosophical understanding among modern shamanically inclined persons than anything else.  
However the review by Nicholas Breeze Wood is mainly very positive:
“The book has a very Nordic feel, with many mentions of the shamanic traditions of the Saami people of Northern Norway and Finland, including some interesting discussion on various types of spirits and their importance… and we have sections on utiseta (an ancient Nordic vision quest practice), the use of the drum, shamanic journeying, the practice of seidr, the use of sacred yoiks (songs), runes and sacred dance, ritual objects, ceremony and other topics. It’s not the most comprehensive book, but it’s solid, and for those who feel the need to explore shamanism from a more European basis it will, I am sure, give much food for thought and trigger further explorations.”

More information about the book on norrshaman.
My book Rune Magic and Shamanism is also still available at norrshaman@gmail.com.

onsdag 27 mars 2019

Magiska runor och heliga platser

Jag håller föredrag på temat Magiska runor och heliga platser den 10 april kl 18:45-22:00 hos Jordstrålningscentrum, Kammakargatan 56, Stockholm. Inträde 200 kr.

Detta föredrag är en introduktion i shamansk runmagi med rötterna ”arla i urtid” men under de senaste decennierna förädlad och utvecklad med inspiration från kvantfysik, djuppsykologi och alkemi. Jag förklarar varför jag arbetar med runorna som en uthark och varför detta kunskapssystem är allomfattande, inkluderande, självinstruerande och dynamiskt. Runorna är hjälpmedel för att öppna vår perceptionsbubbla och möta Oändlighetens aktiva sida.

Föredraget skulle också kunna ha rubriken Heliga runor och magiska platser eftersom det även belyser runornas innerliga och komplexa samband och samspel med landskapets heliga platser.

Mer praktisk info hos Jordstrålningscentrum.  

torsdag 7 februari 2019

Nu är den här – Sejd 6.0


Den första upplagan av Sejd - en vägledning i nordlig shamanism gavs ut 1985 av förlaget Gimle och nu är det återigen dags för en ny större omarbetning. Denna nya utgåva innehåller så mycket omskrivet och nyskrivet att den fått en ny titel, Sejd 6.0, och därmed också nytt ISBN-nummer.  De stora kosmiska kretsloppen befinner sig i en ständigt pågående dynamisk förändring. Allt är process. Allt fast förflyktigas och en del av föränderligheten sipprar även ner till mig i form av nya kunskaper och erfarenheter. 

Jämfört med den första utgåvan, som präglades av Michael Harners core shamanism har jag i senare utgåvor satt in shamanismen i ett större samhälleligt, filosofiskt och evolutionärt perspektiv. Jag har arbetat in insikter som jag skaffat under drygt 30 års studier av nordisk, samisk och indiansk shamanism och genom resor i Sápmi och i Navajo Nation i sydvästra USA. 

Till detta kommer mina erfarenheter av praktiskt arbete med att värna och vårda heliga platser och nya perspektiv som inspirerats av kvantfysik, alkemi och djuppsykologins tankar om synkroniciteter och arketyper. Allt detta och mer därtill har också fått mig att återvända till den kanske mest innehållsrika litteratur som har skrivits om shamanism, nämligen Carlos Castanedas svit om hans lärotid med don Juan Matus i Mexiko. I ett nyskrivet kapitel försöker jag reda ut hans grundläggande begrepp tonal och nagual och vad de kan innebära för shamansk verksamhet idag.

Sammantaget har detta för min del lett till ett medvetandemässigt kvantsprång som jag nu delar med mig av i ett försök att utveckla shamanismen i en kreativ riktning. Sejd 6.0 är en introduktion till shamanismens kärna, en manual och vägvisare in i shamanens sällsamma värld, samtidigt som den överskrider såväl shamanismens som alkemins och djuppsykologins begränsningar. Uppgifterna i dagens värld går långt utöver vad tidigare generationers shamaner och alkemister föreställt sig – det handlar om inget mindre än att bidra till såväl en global som en kosmisk balans. 

Sejd 6.0 är tryckt i A5-format med spiralbindning. 105 sidor. ISBN 9789163990755.

Kan beställas direkt från norrshaman och kostar då 180 kr + porto. Går också att beställa hos Bokus, Adlibris, Bokbörsen och alla andra bokhandlar.