Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

söndag 30 april 2023

Shamanistiskt manifest - Aktivism till jordens försvar

Klimatkaos, artutrotning och naturförstörelse ställer dagens shamaner inför nya, stora och svåra uppgifter. Detta manifest är en när-var-hur-manual för icke-ordinär aktivism där Jörgen I Eriksson behandlar begrepp som reaktiv, proaktiv, preaktiv och ceremoniell magi, öppen och fördold aktivism, shamansk olydnad och icke-våld, nätverk och icke-organisation och hur man med hjälp av sina andliga allierade och Det Stora Mysteriet kan omvandla förtvivlan och sorg till kreativ och transformerande magisk handling.

Shamanistiskt manifest (ISBN 9789151992068) är på 30 sidor, 126x178 mm, häftad. Finns att köpa från Adlibris, Bokus och Bokbörsen eller direkt från norrshaman@gmail.com. Då är priset 100 kr + porto.

Beställning kan mejlas till norrshaman@gmail.com. Var noga med att skriva adressen dit boken ska skickas. Sätt samtidigt in beloppet på plusgiro 4229295-3 eller bankgiro 375-6038.