Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

söndag 28 april 2024

Norrshaman sommaren och hösten 2024

20 juni: World Peace and Prayer Day. Tema: All Nations, All Faiths, One Prayer. Global ceremonidag för fred, frid, fröjd initierad av Arvol Looking Horse. Plats: varhelst man befinner sig. Mer info på WPPD.

22 september: Öppen höstdagjämningsceremoni. Tema: Skogarna, bergen, vattnen och livets mångfald ska leva! Tid och plats: kl 12Rösaring, Upplands-Bro och varhelst man befinner sig.

27-29 september: Kurs i Tallinn, Estland. Tema: ” Rune Magic and Shamanism. Wisdom and Power from Earth and Cosmos.” Info på norrshaman.net och Facebook: Ruunide maagia ja Põhjala šamanismi kursus Jörgen I. Erikssoniga | Facebook 

13 oktober: Runmagi och ceremoniell aktivism. En praktiskt inriktad dag med magiska runor på en helig plats. Strax norr om Stockholm. Info på norrshaman.net

23 oktober: Föredrag: Runor, kosmos och Moder Jord. Tid och plats: kl 18:45, Jordstrålningscentrum, Kammakargatan 56, Stockholm. Info här.

1 november: Samhain/alvablot/allhelgona. Plats: varhelst man befinner sig. Mer info kommer.

21 december: Öppen ceremoni vid vintersolståndet. Tema: Ars ok fridar. Tid och plats: kl 11:30, Rösaring, Upplands-Bro och varhelst man befinner sig.

Mer info om evenemangen finns redan eller kommer att finnas på norrshaman.net och norrshaman.blogspot.com. Utöver dessa evenemang kan det med rätt kort varsel dyka upp olika ceremonier till försvar av Moder Jord.

lördag 27 januari 2024

Shamanistisk magi vs kapitalets illusioner

De stora predikament som Moder Jord, mänskligheten och alla andra arter och varelser ställs inför i det 21:a århundradet har sitt upphov i det kapitalistiska produktions- och konsumtionssystemet och dess underliggande paradigm som reducerar planeten och allt som lever på den till råvaror att exploatera. Det gäller klimatkaoset, förödelsen av skogar, berg och vatten genom kalhyggen, gruvbrytning, giftspridning och rovfiske och det gäller de begynnande och redan pågående samhällskollapserna runt om i världen. Förstörelsen tycks inbyggd i kapitalismens fundament och det finns anledning att kontemplera om man med magi kan påverka detta fundament i stället för att bara ta sig an systemets destruktiva symptom.

Eftersom kapitalackumulationen är systemets övergripande mål och medel och alltså motorn i den storskaliga naturförstörelsen behöver dagens shamaner hitta vägar till att med ceremoniellt arbete begränsa eller rent av stoppa denna destruktiva motor. Kan magin fokuseras på de icke-ordinära aspekterna av ackumulationsprocessen? Är det över huvud taget möjligt att ingripa i kapitalismens immateriella aspekter? Räcker det med att ”lyfta illusionens slöjor” för att kapitalismens illusionsbygge ska framträda i all sin nakna tomhet och meningslöshet och implodera? Går det att ingripa i processen redan innan paradigmen formeras?

Vem kan bli den historiens agent som får detta system att bryta samman? Kanske en stor transformativ allians bestående av Moder Jord själv tillsammans med alla möjliga existenser – från andliga varelser via bakterier, virus och svampar till insekter, reptiler, fåglar och däggdjur? Och så förstås de människor som far illa i det kapitalistiska systemet, inte minst i periferierna i det globala Syd men också i dess centrum i det globala Nord. Jag kan utifrån dessa resonemang se tre ”steg” eller ”nivåer” i den shamanistiska magins icke-ordinära ”strategi” för att bidra till varuskådespelets transformation (och då vill jag betona att denna icke-ordinära aktivism på intet sätt utesluter aktivism i den ordinära verkligheten):

Insikt, dvs att lyfta illusionens slöjor kring kapitalismens drivkrafter och ödmjukt överlåta åt Oändlighetens aktiva sida att kreativt få dessa avslöjanden att framträda för envar.
Manifestation, dvs att ”frysa” eller mildra drivkraften i kapitalets processer, t ex genom att skydda och försvara heliga skogar, berg och vatten och genom att stötta urfolk och andra arter så att de ”kan växa och trivas väl”.
Transformation, dvs att bana väg för ett bortomkapitalistiskt paradigm och i dess förlängning ett samhälle i resonans med det kosmiska medvetandet och i balans med Moder Jord.

Vad vi kan se framför oss är med stor sannolikhet stora skakningar a la hopi-profetian om de två vägarna och Ragnaröksmyten. En totaltransformation är nödvändig; vi kan inte veta vilken sorts samhälle som kan växa fram ur en sådan omvandling men vi kan förhoppningsvis bidra till att den utvecklas till ett värdigt livssätt i balans med Moder Jord och alla andra arter och varelser, synliga som osynliga.

(Detta är en starkt förkortad version av en text som publicerats i Karakaxa nr 14/2024 och som även går att läsa på norrshamans hemsida).

tisdag 2 januari 2024

Norrshaman 2024: kurser, föredrag, ceremonier


2 februari
: Imbolc/kyndelsmäss. Öppen ceremoni på temat ”Skogarna, bergen och vattnen ska leva!” Plats: varhelst man befinner sig. 

3 april - OBS nytt datum! : Föredrag plus vårceremoni på Jordstrålningscentrum, Kammakargatan 56, Stockholm. Tema: ” Magiska runor och svartkonst för att rädda jorden?” Info: norrshaman.net

20-21 april: Kurs på temat: ”Magiska runor, heliga platser, shamanistisk aktivism”, utomhus strax norr om Stockholm. Arrangör: Jordstrålningscentrum. Info på norrshaman.net

22 september: Öppen höstdagjämningsceremoni. Tema och plats: info kommer.

27-29 september: Kurs i Tallinn, Estland. Tema: ” Rune Magic and Shamanism. Wisdom and Power from Earth and Cosmos.” Info på norrshaman.net och Facebook: Ruunide maagia ja Põhjala šamanismi kursus Jörgen I. Erikssoniga | Facebook 

13 oktober: Runmagi och ceremoniell aktivism. En praktiskt inriktad dag med magiska runor på en helig plats. Strax norr om Stockholm. Info på norrshaman.net

21 december: Öppen ceremoni vid vintersolståndet. Tema: Ars ok fridar. Plats: Rösaring, Upplands-Bro och varhelst man befinner sig.

Mer info om evenemangen finns redan eller kommer att finnas på norrshaman.net och norrshaman.blogspot.com. Utöver dessa evenemang kan det med rätt kort varsel dyka upp olika ceremonier till försvar av Moder Jord.

måndag 18 december 2023

Guide to sacred sites in Sweden with maps

Good people have now translated my guide to sacred sites in Sweden into English and put them on the map. The guide was originally published in my books (in Swedish only) Heligt landskap and Drömtidens portar which are now out of print. Now the detailed descriptions of the sites, their history and quality, how to find them and how to get there are available in English for each and everyone. You will find the guide on my home page. Right here. The key map is found here.

onsdag 6 december 2023

Podcast om runor, runmagi och Moder Jord

Varifrån kommer runorna, hur kan man få del av deras kunskap och kraft och till vad bör denna kunskap användas idag i det 21:a århundradets pågående klimatkaos och ekologiska kriser? Om runor, runmagi, kosmiskt medvetande och kosmiskt ansvar.

Samtal med Anna Eriksson och Annika Hagström i deras podcast Häxkitteln. Avsnittet ligger på Spotify.

tisdag 7 november 2023

Sjamanistisk Manifest nu på norska som fri pdf

Mitt manifest om hur det 21:a århundradets shamaner ska kunna axla sina stora och utmanande uppgifter inför pågående klimatkaos, artutrotning och naturförstörelse finns nu översatt till norska av Patrik Swanström. Manifestet är tillgängligt som en fri pdf på min hemsida norrshaman.net, närmare bestämt här.

 Sjamanistisk Manifest är en när-var-hur-manual för icke-ordinär aktivism där jag behandlar begrepp som reaktiv, proaktiv, preaktiv och ceremoniell magi, öppen och fördold aktivism, shamansk olydnad och icke-våld, nätverk och icke-organisation och hur man med hjälp av sina andliga allierade och Det Stora Mysteriet kan omvandla förtvivlan och sorg till kreativ och transformerande magisk handling. 

torsdag 5 oktober 2023

Shamanistic Manifesto is now easily accessibleMy text Shamanistic Manifesto: Activism in Defence of the Earth is now easily accessible in digital format as a free pdf (31 pages) on norrshaman.net right here.

The manifesto connects modern shamanism with environmental and climate activism. The on-going collapse with climate chaos, extermination of species and destruction of Nature confronts present-day shamans with new, immense and difficult tasks. This manifesto is a when-where-how-manual to non-ordinary activism where I analyze concepts such as reactive, proactive, preactive and ceremonial magic, open and hidden activism, shamanic disobedience and non-violence, networks and non-organizations and how to transform despair and grief into creative magical actions with the help of one’s spiritual allies and The Great Mystery.

fredag 8 september 2023

Shamanistic Manifesto in Sacred Hoop magazine


An edited version of my text Shamanistic Manifesto is published in Sacred Hoop magazine, issue 121 September-December 2023. The editor Nick Breeze Wood has done an excellent presentation of my text and has also written an analysis of the "does and don'ts" of magical activism. Shamanistic activism is really a complex practice - however necessary to perform in these days of climate chaos and destruction of Mother Earth. If you want to read the whole Manifesto please mail norrshaman@gmail.com and you will receive the Manifesto as a free pdf (31 pages).

söndag 25 juni 2023

Mikael W Gejel om Shamanistiskt manifest

Jörgen I Erikssons senaste bok heter Shamanistiskt manifest. En detalj: Adjektivformen ”shamanistiskt” i boktiteln uppfattar jag som en ordlek, en parafrasering av Karl Marx epokgörande verk Kommunistiska manifestet. Eriksson brukar annars föredra adjektivformen ”shamansk”, vilket också är den form som genomgående förekommer i boken.

      Liksom i flera av Erikssons tidigare verk är Shamanistiskt manifest en uppgörelse med den konsumtions-kapitalistiska industricivilisationen.

      Som Eriksson helt riktigt påpekar, så befinner sig vår civilisation i kollaps, med drastiska klimatförändringar, utrotning av djur, ekologisk samvetslöshet, profithunger och vapenteknologiskt vanvett.

      Boken beskriver hur man kan bemöta denna kollaps med shamansk aktivism. Den shamanska aktivismen kan bli ett viktigt komplement till den kamp som bedrivs i olika klimat- och miljörörelser. Men till skillnad från aktivismen som sker i klimat- och miljögrupper så kan den shamanska aktivismen med fördel bedrivas i det fördolda, utan att någon utomstående ser vad som pågår. Den kan ske ”under all radar”, som Eriksson skriver.

      Men den shamanska aktivismen kan också ske öppet. Eriksson tar också upp civil olydnad som ett tänkbart medel i kampen mot industricivilisationens exploatering och förstörelse.

      Under en period i mitt liv när jag studerade den indiska Sarvodaya-rörelsen kom jag att intressera mig för civil olydnad. Jag minns att mahatma Gandhi betonade att det krävs starkt mod för att utöva fredlig civil olydnad, icke-våldsmotstånd. För den som inte kan uppbåda det modet är det kanske ärligare och bättre att besvara våld med våld, menar Gandhi.

      Eriksson är medveten om denna problematik, han rekommenderar att man tillsammans tränar sig i att bemöta det förtryckande samhällets representanter, så att man inte låter sig provoceras till att bemöta våld med våld.

     Slutligen tar Eriksson upp profetiorna i Völvans spådom och Hopifolkets Prophesy Rock. Gemensamt för Völvans spådom och hopifolkets profetior är att vi tycks stå inför en omvälvande transformation, en ekologisk och social ”skakning”.

      För att kunna bemästra denna skakning är det viktigt att erkänna att vi befinner oss i en kollaps av de stora ekosystemen. Att förneka klimatförändringarna och artutrotningarna bidrar till ännu mer destruktivitet.

      För att inte överväldigas av förtvivlan, sorg och ilska inför denna kollaps är det också viktigt att vi öppnar oss för vår innersta natur, för den kosmiska urkällan. Det gäller att, som Eriksson skriver; ”komma i resonans med skapelsens inbyggda och underliggande extatiska och existentiella glädje”.

      Förhoppningsvis får Shamanistiskt manifest stor spridning.

(Tidigare publicerat i Karakaxa 10/23)

torsdag 15 juni 2023

Shamanistic Manifesto: Defending Mother Earth

At the age of 75 I wrote the text Shamanistic Manifesto: Activism in Defence of the Earth. It is available in Swedish as a small book and has now been translated into English. It is only available in digital format as a free pdf (31 pages) and can be ordered without cost from norrshaman@gmail.com.

This text is an effort from my side to connect modern shamanism with environmental and climate activism. I quote from the back cover text: “Climate chaos, extermination of species and destruction of Nature confront present-day shamans with new, immense and difficult tasks. This manifesto is a when-where-how-manual to non-ordinary activism where Jörgen I Eriksson deals with concepts such as reactive, proactive, preactive and ceremonial magic, open and hidden activism, shamanic disobedience and non-violence, networks and non-organizations and how to transform despair and grief into creative magical actions with the help of one’s spiritual allies and The Great Mystery.”