Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

onsdag 23 november 2022

Kursprogram 2023 - Magiska runor, Heliga platser

Den 22-23 april 2023 håller jag en introduktionskurs till den shamanska runmagin - en shamanism för det 21:a århundradet. Hela kursen hålls utomhus på två heliga platser strax norr om Stockholm och temat är: att manifestera det kosmiska i det jordiska. Den shamanska runmagin har sitt ursprung "arla i urtid" men har också dynamiskt anpassats efter kosmos evolution. Det innebär att den har införlivat holistisk kunskap från djuppsykologi, djupekologi, kvantfysik och alkemi och erbjuder en kunskapsväg med hjärta vars övergripande mål är att bidra till balans i de jordiska och kosmiska kretsloppen. Det handlar om en illusionsfri shamanism där var och en måste hitta sin egen väg till att ta del av kunskap och kraft och vara beredd att axla den moderna shamanens ansvar för att manifestera kunskapen i den ordinära verkligheten. Shamaner har alltid varit aktivister och i dagens värld behöver de vidga sin aktivism till att omfatta försvaret av Moder Jord och alla hennes kretslopp. Mer om kursens innehåll och nödvändiga praktiska upplysningar finns på norrshamans hemsida.

Under hösten 2023 kan det bli ytterligare någon kurs i min regi, men ännu oklart när och var.

tisdag 8 november 2022

Carl Johan Callemans teori om allt

The Living Universe (Mayacal Publishing) är titeln på Carl Johan Callemans nya bok med den långa undertiteln The New Theory of Origins: Explaining Consciousness, the Big Bang, Fine-tuning, "Dark Matter", the Evolution of Life and Human History. Som i sina tidigare böcker utgår Calleman från Maya-kalenderns kosmologi och i ett hisnande kvantsprång lyckas han här förena makrokosmisk och mikrokosmisk kvantteori i en teori om allt. För den som vill vandra en shamansk väg och utöva ceremoniell magi är denna bok en näst intill outtömlig inspirationskälla. Calleman ger nya insikter både i den ordinära och i den icke-ordinära verkligheten, t ex vad gäller det kosmiska medvetandets essens och hur det kom sig att medvetandet aktiverade universums födelse genom Big Bang. Kunskap som kan vara nödvändig för alla som vill hitta utvägar ur de predikament som mänskligheten försatt sig i genom industricivilisationen. En utförlig analytisk text om The Living Universe finns på norrshamans hemsida.
I dagarna har den också kommit ut på svenska med titeln Ett Levande Universum: Den Nya Teorin om Alltets Ursprung: förklarar Medvetandet, Big Bang, Finjusteringen, "Dark Matter", Livets Utvecklig och Människans Historia.