Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

tisdag 26 november 2019

Expanded edition of Rune Magic and Shamanism


A new expanded edition of Rune Magic and Shamanism: Original Nordic Knowledge from Mother Earth is now available. The runes are an integral part of a Nordic shamanic way of knowledge that was long forgotten but recreated by new shamans towards the end of the 20th century. The aim was to pull the essence of the runes, their origins and meanings from the recesses of history and bring them into our own time in a dynamic and creative way.

This dynamic method is the basis of this book by Jörgen I Eriksson who has been working with the runes since the early 1980’s. The runes possess a great inherent power. They are whirls into Dreamtime and do express the totality of all knowledge that is dispersed everywhere and continually flowing out of Dreamtime. They can manifest their full potential when combined with other shamanic methods and with new insights from alchemy, deep psychology and quantum physics. The author also analyzes the connections between the runes and the nine creation waves of Mayan cosmology and how to contribute to harmony and balance in the great cosmic cycles.

When the runes are combined with knowledge from deep ecology, deep psychology and deep physics they represent not only old age knowledge but next age knowledge as well. This kind of rune magic is deep shamanism.

Rune Magic and Shamanism is a book about real magic and a practical manual to the Nordic shaman’s philosophy and practice. This expanded edition is a paper-back, 135 pages. It can be ordered from norrshaman@gmail.com. The cost (postage included) is 20£, 30 US$ or 25 € depending on from which country you order. It is also available via Amazon.


måndag 18 november 2019

Shamansk runmagi – norrshamans kurser 2020

Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De stammar från skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den kosmiska matris som formger hela skapelsen. Runorna är arketyper och via dem kan vi direkt – utan att gå omvägen via symboler eller uttolkare – ta del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Runorna både kan och vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. Under kurserna kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång och ceremonier för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi, Castaneda och Maya-kosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att samverka med runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.  

Shamansk runmagi – Portal till Drömtiden, Stockholm den 14-15 + 21 mars
Den första kursen arrangeras av Jordstrålningscentrum och anmälan ska alltså ske dit.  Kursens första del 14-15 mars hålls i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den andra delen den 21 mars är en halvdag som tillbringas på en helig plats strax norr om Stockholm. Kurspris: 2900 kr.


Shamansk runmagi – Heligt landskap, Tiveden 18-20 september.
Den här kursen arrangerar jag själv och den hålls på mötesplatsen Hemma hos Martha & Anders i Perstorp i Tiveden. Flera av kursmomenten är förlagda utomhus, bl a intill sjön Unden och inne i Tivedens nationalpark. Kurspris: 2500 kr.

Mer utförlig information om båda kurserna och hur anmälan går till finns på norrshamans hemsida

Jag kan också tipsa om ett föredrag som jag kommer att hålla på Jordstrålningscentrum i Stockholm den 5 februari: Gaia, shamanen och flödet från Drömtiden.