Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

torsdag 18 maj 2023

Shamanistiskt manifest på Youtube


Nu finns ett samtal om Shamanistiskt manifest på Angela Aylwards Youtubekanal: Shamanistiskt manifest. Jörgen I. Eriksson. - YouTube

Här är Angelas presentation av samtalet: Norrshaman Jörgen I. Eriksson uppmanar med sin nya skrift Shamanistiskt manifest - Aktivism till jordens försvar dagens miljöaktivister att bejaka den ceremoniella och magiska sidan av miljökampen. Den ordinära miljökampen - hur radikal den än må vara - behöver träda utanför systemets vetenskapliga paradigm, in i det icke-ordinära.

Ur ett shamanskt perspektiv har den fysiska verkligheten fötts ur medvetande och det är i medvetandets dimension(er) som det planetära förloppet kan ändras. Jörgen konstaterar bl.a. att den fornnordiska Völvan i den poetiska Eddan ger samma råd till människan som dagens Deep adaptation- rörelse. Klimatkaoset kommer att resultera i att det moderna samhället kollapsar och överlevare kommer att behöva hantera extrema klimatförändringar.

Samtalet knyter också an till det föregående avsnittet och frågan om GUD/källan är föränderlig eller en konstant.