Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

torsdag 31 december 2009

Ár ok fridr

Den urgamla formeln Ár ok fridr är den nordiska andliga traditionens motsvarighet till navajoindianernas hozho, dvs ett eftersträvansvärt tillstånd av harmoni och balans. Ár ok fridr var de magiska ord som uttalades just kring solvändan, vintersolståndet, för att det kommande året skulle ge god årsväxt och fred, frid, fröjd.
När jag nu strax efter vintersolståndet och i skenet från nyårsaftonens fullmåne skriver dessa ord är det med en förhoppning om att kölden och rimtursarna ska uppfylla sin ursprungliga roll i den stora kosmiska dansen för att återskapa harmoni och balans för Moder Jord och hennes klimat.
Världens politiska ledare åstadkom ju inga substantiella resultat vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn och det var väl knappast att vänta när mötet dominerades av representanter för det imploderande USA-imperiet och den mandarinstyrda kinesiska rövarkapitalismen.
Bland de traditionella vismännen och viskvinnorna bland världens urfolk finns en stor insikt om att det är andra krafter som måste mobiliseras för att skapa harmoni och balans för Moder Jord. Runt om i världen hålls ceremonier för, ja just det, Ár ok fridr, och Moder Jord själv mobiliserar också egna motkrafter. Se t ex vad The International Council of Indigenous Grandmothers håller på med.

onsdag 30 december 2009

Global nedkylning?


Den som vill skaffa sig ett mer långsiktigt och historiskt perspektiv på klimatförändringarna ska absolut läsa boken Global nedkylning – Klimatet och människan under 10 000 år. Den är skriven av Fredrik Charpentier Ljungqvist som är doktorand i historia vid Stockholms universitet.
Efter att ha läst boken är man mycket medveten om att klimatet är dynamiskt och förändrar sig både ofta (historiskt sett) och kraftigt. Efter den senaste istidens slut har det varit såväl varmare som kallare perioder än nu och författaren ger många exempel på kulturer som påverkats kraftigt eller rent av gått under till följd av klimatförändringar; babylonier, romare, mayaindianer, nordiska bosättningar på Island och Grönland m fl. De flesta kulturer baserade på jordbruk får problem när växtzoner flyttar norrut eller söderut eller när det blir torka i stället för regn och tvärtom. Även om mänskliga aktiviteter delvis ligger bakom den pågående klimatförändringen så är orsakerna oftast betydligt mer komplexa och ännu inte fullt förstådda – jordbanan runt solen, solens aktivitet, föränderliga havsströmmar och vindar som förändras eller försvagas m m.
Att tro att vi människor med olika åtgärder kan sätta ett tak för klimatförändringen, t ex max två graders uppvärmning från nu, är ett uttryck för hybris förstår man när man läst denna bok. Det handlar mer om att kunna anpassa sig till förändringarna. Och få slut på rovdriften av naturen. De kulturer som klarat klimatförändringar sämst är de som har haft överbefolkning och missbrukat och överutnyttjat naturtillgångarna. Det gäller helt enkelt att avveckla industricivilisationen och bygga ett samhälle i harmoni och balans med Moder Jord. Och vi borde ha börjat i förrgår.

Stark nutida proletärroman

Jag blev medveten om boken först när jag såg en liten notis någonstans om att Malmöförfattaren Kristian Lundberg fått Ivar Lo Johanssons personliga pris för 2009 på 310 000 kr för romanen Yarden. Ur motiveringen: ”Den nu prisbelönta volymen Yarden – en berättelse är en starkt personlig rapport om de sämst utsattas villkor i ett snabbt krackelerande folkhem, en journalistiskt precis berättelse om uthyrningsföretagets rättslösa timavlönade i den malmöitiska hamnvärlden.”
Det är bara att instämma. Detta är en fantastisk liten bok som får mig som läsare att känna de hårda livs- och arbetsvillkoren och klasskampen ända in i märgen. Den handlar om hamnarbetare som flyttar nya bilar i hamnen – från jättelika containerfartyg till uppställningsplatser i hamnområdet och sedan över till andra fartyg eller lastbilar för vidare transport. De är timanställda daglönare som befinner sig allra längst ner i kapitalets arbetshierarki på gränsen till trasproletariatet. Avtal, anställningstrygghet och arbetarskydd – glöm allt detta. Vi befinner oss i den skoningslösa och hårda änden av alliansregeringens arbetslinje. Lundberg har efter en del hyfsade år som författare och kritiker dragit på sig skulder som tvingar tillbaka honom till denna proletära värld som han en gång kravlat sig upp ur. Och hans strama text blöder:
"Vi har skapat ett samhälle där tumskruvarna långsamt dras åt, där du inte längre genom arbete kan säkerställa din existens".
”Allt oftare tänker jag istället att svaret på den fråga som makten aldrig ställer till oss blir att sluta vända den andra kinden till; att istället ta upp stenen från marken och kasta den, hårt och skoningslöst.”

tisdag 29 december 2009

Smakprov ur mina böcker

På min sajt norrshaman.net finns från och med nu, den 29 december 2009, smakprov ur mina böcker att läsa i pdf-format. Jag kommer att lägga ut kapitel ur flera olika böcker så att läsaren kan skapa sig en bättre och fylligare uppfattning av vad de handlar om. Så hjärtligt välkommen till hemsidan!

Nu finns norrshaman i bloggvärlden

Efter moget övervägande har jag nu bestämt mig för att även sätta ner en andra fot i cybervärlden. Den första satte jag ner 2004. Den heter helt enkelt norrshaman den också och där publicerar jag utförlig information om alla mina böcker, kurser och föredrag. Dessutom lägger jag där med ojämna mellanrum ut artiklar som avspeglar mitt pågående tankearbete om världen och det fördolda.
Med en blogg som komplement till hemsidan kan jag bli mer aktiv och aktuell på webben - framför allt när det gäller att sprida information om och stödja urfolkens kamp för att försvara sina kulturer och Moder Jord.
På denna blogg kommer jag att lyfta fram händelser som inte bevakas av de traditionella nyhetsmedierna och i min länksamling finns också flera alternativa medier representerade. Dessutom kan jag på bloggen bli mer aktuell i mina civilisationskritiska analyser av det som sker i det som synes ske.