Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

lördag 27 januari 2024

Shamanistisk magi vs kapitalets illusioner

De stora predikament som Moder Jord, mänskligheten och alla andra arter och varelser ställs inför i det 21:a århundradet har sitt upphov i det kapitalistiska produktions- och konsumtionssystemet och dess underliggande paradigm som reducerar planeten och allt som lever på den till råvaror att exploatera. Det gäller klimatkaoset, förödelsen av skogar, berg och vatten genom kalhyggen, gruvbrytning, giftspridning och rovfiske och det gäller de begynnande och redan pågående samhällskollapserna runt om i världen. Förstörelsen tycks inbyggd i kapitalismens fundament och det finns anledning att kontemplera om man med magi kan påverka detta fundament i stället för att bara ta sig an systemets destruktiva symptom.

Eftersom kapitalackumulationen är systemets övergripande mål och medel och alltså motorn i den storskaliga naturförstörelsen behöver dagens shamaner hitta vägar till att med ceremoniellt arbete begränsa eller rent av stoppa denna destruktiva motor. Kan magin fokuseras på de icke-ordinära aspekterna av ackumulationsprocessen? Är det över huvud taget möjligt att ingripa i kapitalismens immateriella aspekter? Räcker det med att ”lyfta illusionens slöjor” för att kapitalismens illusionsbygge ska framträda i all sin nakna tomhet och meningslöshet och implodera? Går det att ingripa i processen redan innan paradigmen formeras?

Vem kan bli den historiens agent som får detta system att bryta samman? Kanske en stor transformativ allians bestående av Moder Jord själv tillsammans med alla möjliga existenser – från andliga varelser via bakterier, virus och svampar till insekter, reptiler, fåglar och däggdjur? Och så förstås de människor som far illa i det kapitalistiska systemet, inte minst i periferierna i det globala Syd men också i dess centrum i det globala Nord. Jag kan utifrån dessa resonemang se tre ”steg” eller ”nivåer” i den shamanistiska magins icke-ordinära ”strategi” för att bidra till varuskådespelets transformation (och då vill jag betona att denna icke-ordinära aktivism på intet sätt utesluter aktivism i den ordinära verkligheten):

Insikt, dvs att lyfta illusionens slöjor kring kapitalismens drivkrafter och ödmjukt överlåta åt Oändlighetens aktiva sida att kreativt få dessa avslöjanden att framträda för envar.
Manifestation, dvs att ”frysa” eller mildra drivkraften i kapitalets processer, t ex genom att skydda och försvara heliga skogar, berg och vatten och genom att stötta urfolk och andra arter så att de ”kan växa och trivas väl”.
Transformation, dvs att bana väg för ett bortomkapitalistiskt paradigm och i dess förlängning ett samhälle i resonans med det kosmiska medvetandet och i balans med Moder Jord.

Vad vi kan se framför oss är med stor sannolikhet stora skakningar a la hopi-profetian om de två vägarna och Ragnaröksmyten. En totaltransformation är nödvändig; vi kan inte veta vilken sorts samhälle som kan växa fram ur en sådan omvandling men vi kan förhoppningsvis bidra till att den utvecklas till ett värdigt livssätt i balans med Moder Jord och alla andra arter och varelser, synliga som osynliga.

(Detta är en starkt förkortad version av en text som publicerats i Karakaxa nr 14/2024 och som även går att läsa på norrshamans hemsida).

tisdag 2 januari 2024

Norrshaman 2024: kurser, föredrag, ceremonier


2 februari
: Imbolc/kyndelsmäss. Öppen ceremoni på temat ”Skogarna, bergen och vattnen ska leva!” Plats: varhelst man befinner sig. 

3 april - OBS nytt datum! : Föredrag plus vårceremoni på Jordstrålningscentrum, Kammakargatan 56, Stockholm. Tema: ” Magiska runor och svartkonst för att rädda jorden?” Info: norrshaman.net

20-21 april: Kurs på temat: ”Magiska runor, heliga platser, shamanistisk aktivism”, utomhus strax norr om Stockholm. Arrangör: Jordstrålningscentrum. Info på norrshaman.net

22 september: Öppen höstdagjämningsceremoni. Tema och plats: info kommer.

27-29 september: Kurs i Tallinn, Estland. Tema: ” Rune Magic and Shamanism. Wisdom and Power from Earth and Cosmos.” Info på norrshaman.net och Facebook: Ruunide maagia ja Põhjala šamanismi kursus Jörgen I. Erikssoniga | Facebook 

13 oktober: Runmagi och ceremoniell aktivism. En praktiskt inriktad dag med magiska runor på en helig plats. Strax norr om Stockholm. Info på norrshaman.net

21 december: Öppen ceremoni vid vintersolståndet. Tema: Ars ok fridar. Plats: Rösaring, Upplands-Bro och varhelst man befinner sig.

Mer info om evenemangen finns redan eller kommer att finnas på norrshaman.net och norrshaman.blogspot.com. Utöver dessa evenemang kan det med rätt kort varsel dyka upp olika ceremonier till försvar av Moder Jord.