Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

måndag 29 april 2019

Till minne av John Hedberg


Författaren och civilisationskritikern John Hedberg har avlidit 88 år gammal. I och med detta tystnar ett författarskap som var unikt djuplodande och tanketransformerande. Det gäller framför allt hans böcker om wixárica/huicholindianerna i Mexiko och hans djärva tankar om hur mänskligheten utvecklats till en ny hybridart, underordnad maskinen. 
För att göra John Hedbergs unika författarskap någorlunda rättvisa måste man, även i en kort text som denna, sätta in honom och hans tankar i ett större perspektiv av civilisationskritik och anti-kolonialism. Hedberg hann ge ut uppemot 30 böcker som jag schematiskt delar in i fyra huvudgrupper – även om de griper in i varandra på ett organiskt sätt.
* Civilisationskritisk filosofi, framför allt i Den nya arten, Hybridiseringen och Megalomanias epikris: sökandet efter den ultimata Higgspartikeln. Det är texter där Hedberg lägger fram sin evolutionsteori om hur människan utvecklats till att inte längre vara en egen art utan numera ingår som en underordnad biologisk komponent i en ny hybridart av människa och maskin. Även om Den nya arten kom redan i början av 1970-talet känns den nästan profetisk med tanke på hur den moderna människan blivit mer eller mindre förslavad av sina digitala apparater och system.
* Skönlitteratur baserad på denna civilisationskritiska filosofi, som Sydamerika, genom en döende, Vingdöden, Pilens ande och Pojken och monstret
* Undersökningarna av wixárica-kulturen i en serie böcker: Dagbok från Mexico, Den blå hjorten, Wixárica, Indiansommar, Paradisets barnbarn och Schizofrenia: klyvnaden.
* Rapporter och tankar om segling i små båtar: Anteckningar om en liten båt och en lång resa, Nära vattnet – långa seglingar i liten båt och Exit – segling i små båtar. Dokumentär om en döende art.
Under sitt sista decennium bearbetade Hedberg sitt eget åldrande och förestående död i böcker som Livets mening: uppgradering till rationell insikt, Helvete, med önskan om död i njutning: livets slutskede belyst genom en åldrings problem med prostata och Hjärta, prostata, stroke: erfarenheter av sjukdomsförlopp och behandlingar - med förslag om livets slutskede ur en patients perspektiv. Dessutom tog han sig före att i tre band försöka beskriva kristendomens historiska utveckling under titeln Caesar, Cleopatra, Antipater, Jesus: perspektiv på kristendomens uppkomst.
Hedbergs civilisationskritik är grunden för hela författarskapet och därmed också för hans intresse för wixárica, båtbyggnad och segling. Han kom ur en blekingsk släkt av sjömän, lotsar och fiskare, byggde sina segelbåtar själv hemma på tomten och skrev för några år sedan i ett brev till mig att: ”…det är först genom kontakten med wixárica och deras konkreta rituella återvändande jag insett den djupare betydelsen av mitt seglande”. Det han syftar på är främst wixáricas återkommande pilgrimsvandringar till Virakotaöknen, där de samlar in peyotekaktusar för senare ceremoniell användning, och till Stilla havskusten vid San Blas, där de ber Moder Hav om god nederbörd och fruktsamhet. 
Det var en sådan pilgrimsgrupp som Hedberg i maj 1970 fick syn på när han stressade av på de milslånga sandstränderna vid San Blas efter en ansträngande resa genom USA. Det blev en livsomvälvande upplevelse för Hedberg och inledningen på hans mångåriga undersökningar om wixárica: ”För några ögonblick tycktes de stanna upp i andakt inför något de såg eller upplevde. Mellan människorna och stranden, himlen och havet fanns plötsligt en märkbar spänning av energi lik den man känner under åskväder. Den föreföll koncentrera en oerhörd laddning av krafter över stranden och för en kort stund förbinda allt med sin genomträngande utstrålning. Jag kände detta som en hastig adrenalinkick och en vibrerande känsla i snabba växlingar mellan överväldigande lycka, vemod, styrka, sorgsenhet, kraft och tomhet. Ingången till en hemlig grotta hade öppnats framför mig. Den lät mig bevittna en tillvaro jag inte kände till och som förmedlade djup ångest och samtidigt en känsla av tillfredsställelse, som om jag tillförts väsentligheter som saknats i mitt liv. Den lilla gruppen hade förbundit mig med djupa känslomässiga stämningar ur människans förflutna, tidigare kulturella utvecklingssteg, som vi nu förlorar kontakten med.”
Alla som är intresserade av urfolks filosofi och motstånd mot kolonial exploatering har en guldgruva att ösa ur i Hedbergs böcker. Och det gäller även alla som är intresserade av mer djupgående kritik av grunderna för industricivilisationen. John Hedbergs författarskap går utöver det mesta och saknar motstycke, åtminstone i svensk litteratur. 
2010 när Paradisets barnbarn kom ut skrev jag en längre text om Hedbergs författarskap och tankar som finns att läsa här

fredag 26 april 2019

Seidr 5.0 now available again

The book Seidr 5.0: A Guide to Nordic Shamanism is now in stock again and possible to order directly from norrshaman@gmail.com. Details: 96 pages, A5, hardcover spiral, price (postage included) €25, £20, $30. ISBN 978-91-978832-8-3.
The book has been reviewed by readers on Amazon – with views differing from full of praise to a more critical stand. Here are a few quotations:
“Very good book. Informative and well written which should be no surprise as this is the fifth edition. Highly recommended.”
“It is an excellent handbook allowing the reader to understand how to bring Seidr into modern times. It shows ancient practices in modern settings. It is not an academic tome of Seidr practice and is not meant to be one. My favorite part of the book is the 154 ‘points of shamanic philosophy’ - each one a short paragraph with concise (and potent) content - a frequent source for my daily meditation/journey.”
But everybody doesn’t like my version of shamanic philosophy, or just don’t get it right:
“Extremely disappointed at the blatant pro-communist stance of this book. I hope the people who embrace this book look at the real history of communism throughout the world and not just the rainbows and unicorn lies professors at ‘higher’ learning institutions shove down their throats. This is pure garbage.”
 One reader has a somewhat more academic stance:
 “One of the book's meatier sections focuses on reconciling Shamanism with Marxism, though the author then affirms that this is not an attempt at politicizing spirituality but to bolster Shamanism and move it forward. An interesting section that I was not expecting, to come across in a book titled as a guide to ‘Norse Shamanism’ and Seidr.”
 “This is indeed a guide to the author’s style of Shamanism, based on years of personal work and inspired gnosis, with a Nordic flavor. Yet it really covers a skeletal approach to Harner style shamanism (drumming, using rattles, etc), coupled with the author’s own views and experiences, rather than really delving into Seidr as something distinct in its own right, or drawing from other in depth Nordic sources to reconstitute Seidr. It seems that many cultural sources are drawn from here, and then ‘Nordicized’ with heathen terms such as Seidr.”
Surprisingly to me even the editor of the journal Sacred Hoop, Nicholas Breeze Wood, has some difficulties with the political dimension of my shamanic way:
“One section of the book contains a list of 154 tenets of shamanism, most of which I whole heartedly agree with, although a few I would refute, and some feel well out of place, as they get more and more Marxist and literally Communist as the list gets towards its close, and they have very little to do with any form of shamanism as I know it, and seem to say much more about the authors political leanings. I think this list could and should - have been largely omitted.”
Personally I think this kind of critique says more about the lack of political and philosophical understanding among modern shamanically inclined persons than anything else.  
However the review by Nicholas Breeze Wood is mainly very positive:
“The book has a very Nordic feel, with many mentions of the shamanic traditions of the Saami people of Northern Norway and Finland, including some interesting discussion on various types of spirits and their importance… and we have sections on utiseta (an ancient Nordic vision quest practice), the use of the drum, shamanic journeying, the practice of seidr, the use of sacred yoiks (songs), runes and sacred dance, ritual objects, ceremony and other topics. It’s not the most comprehensive book, but it’s solid, and for those who feel the need to explore shamanism from a more European basis it will, I am sure, give much food for thought and trigger further explorations.”

More information about the book on norrshaman.
My book Rune Magic and Shamanism is also still available at norrshaman@gmail.com.