Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

måndag 3 oktober 2022

Norrshamans nya: Runmagi och shamanism 5.0

Den första utgåvan av Runmagi och shamanism kom 1990 och nu är det dags för den femte uppdaterade och utvidgade versionen utifrån ny kunskap om runornas väsen och hur den kan manifesteras i den ordinära verkligheten: Runmagi och shamanism 5.0.  Två helt nya kapitel har tillkommit - om runornas kosmiska öppning och om shamanens väg genom utharken. Boken har också fått ny utformning – numera som danskt band.

Runorna i det system som kallas utharken är portar till Drömtiden, de fångar dynamiken i det kosmiska kretsloppet och rymmer all kunskap som finns utspridd överallt i naturen och har sitt ursprung i Det ovetbara/Nagualen. Boken beskriver hur runornas fulla potential kan utvecklas när de kombineras med traditionella shamanska metoder och med nya insikter från djupekologins, djuppsykologins och kvantfysikens områden. Runmagi och shamanism 5.0 är en manual till att direktuppleva det kosmiska medvetandeflödet. Den presenterar en illusionsfri kunskapsväg till att tänka i skönhet för att därefter kunna handla i skönhet och bidra till kreativ balans i världen. 

ISBN: 9789151992037.
Format: Danskt band, 144 sidor.
Pris: 200 kr + porto vid beställning via norrshaman@gmail.com. Boken går även utmärkt att beställa via Adlibris, Bokus eller Bokbörsen.

Jag vill också påminna om de nya utgåvorna av två andra av mina klassiker som kommit ut i år: Sejd 7.0: Shamanism för det 21:a århundradet och Svartkonstbok 3.0: Shamanism, folklig läkekonst och kosmisk magi.

Mer info om böckerna på norrshamans hemsida.


Jordens själ och det kosmiska medvetandet

Har jorden en själ, i betydelsen ett eget medvetande som är separerat från resten av det kosmiska flödet? Samtal mellan mig och Angela Aylward på Youtube om jordens själ och världssjälen, Anima Mundi, ur ett shamanskt perspektiv. Från Gaia-hypotesen och panpsykism till runmagins kosmologi och industricivilisationens undergång. Finns det ett uppsåt i universum och vilken roll har i så fall shamanen?

Här är länken till samtalet: Jordens själ. Med Jörgen I. Eriksson. - YouTube

På Youtube finns också ett tidigare samtal mellan mig och Angela Aylward på temat shamanism för 2000-talet. Här är den länken: Shamanism för 2000-talet och Svartkonstbok 3.0. Med Jörgen I. Eriksson. - YouTube