Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

torsdag 18 april 2013

Dygder hos ojibwe, lakota och nordbor

Denna text är tänkt som en begrundan av begreppet dygder, alltså goda egenskaper som bör vägleda våra, och därmed samhällets, liv. Ordet dygd fanns redan i fornsvenskan och hade då betydelsen duglighet, godhet. Traditionella berättelser från många olika kulturer rymmer dramatiserade versioner av vilka dygder som bör beaktas och föras vidare till kommande generationer.
Såväl dessa berättelser som själva dygderna spelar en central roll i den antikoloniala kamp som pågår för att bevara och utveckla den egna kulturen. I boken Dancing on Our Turtle’s Back (Arbeiter Ring Publishing 2011) sammanfattar Leanne Simpson kärnan i det hon kallar mormorskunskapen, Grandmother Teachings, hos nishnaabeg, eller ojibwe;
·         mod,
·         ödmjukhet,
·         sanning,
·         respekt,
·         visdom,
·         hederlighet,
·         kärlek.

En liknande sammanställning av dygder hos lakota har gjorts av Joseph M Marshall i The Lakota Way – Stories and Lessons for Living (Penguin Compass 2002). Han djupdyker där i tolv dygder som han anser karakteriserar det traditionella lakotatänkandet; 
·         ödmjukhet,
·         uthållighet,
·         respekt,
·         heder,
·         kärlek,
·         offervilja,
·         sanning,
·         medkänsla,
·         mod,
·         själsstyrka,
·         generositet,
·         visdom.
En av dessa står ut speciellt eftersom den är förutsättningen för alla de övriga, och det är ödmjukheten, som Marshall också kallar ”den lågmälda vägen”.

Jämför detta med de dygder som jag själv kondenserat ur nordisk traditionell livssyn med hjälp av de 24 runorna i utharken och som jag kallar den andlige krigarens dygder;
·         styrka,
·         oåtkomlighet,
·         visdom,
·         ansvar,
·         patos,
·         offervilja,
·         kärlek,
·         mod,
·         beslutsamhet,
·         självkontroll,
·         självtillit,
·         uthållighet,
·         osjälviskhet,
·         ödmjukhet,
·         vördnad,
·         heder,
·         tålamod,
·         överskridande,
·         självinsikt,
·         intuition,
·         kreativitet,
·         målmedvetenhet,
·         klarsyn,
·        förnöjsamhet.

Här finns naturligtvis kulturella särdrag och skillnader, men förbluffande mycket är gemensamt, eller hur? Kunskap av Moder Jord, för Moder Jord.

fredag 12 april 2013

Moder Jord talar (6)

Detta är sista delen i serien med texter från min drygt 30 år gamla anteckningsbok där jag skrivit ner rapporter från egna utesittningar, ceremonier och landskapsgång som en sorts poesi. Detta är också den sista texten i anteckningsboken, daterad den 7 augusti 1983. En morgon när jag vaknade ur starka drömmar och världen bara forsade in i mig.

Detta ljus!
När jag vaknade
den här morgonen
var det
som om ljuset
inte hade funnits
förr.

Detta ljus!
strömmade mot mig
som skymningen
omfamnar träden.

Detta Ljus!
larmande över mig
och jag föll
genom långa tunnlar
svarta som onda
tankar
och jag föll
genom jord
som åt mig
och jag föll
genom vatten
som renade mig
och jag föll
genom eld
som gav mig sånger
och jag föll
genom luft
och fick makt.

Detta Ljus!
som i skalbaggar
kryllade över mig.

Detta ljus!
som i ormar
ringlade genom
näsan
väsande.

Råttors föda.
Grävlingar bökande
i tarmslyngorna.
Rävar tuggande
på fingrarna
och korpar
som slet köttstycken
ur bröstet.

Detta ljus!
som överväldigande
sätter mig i sten
beslår mig med järn
och sänker mig
i havet
för att
på okända vägar
bli kosmisk tomhet.

Allt detta ljus!
som sätter allt
i rörelse.
Allt som krälar,
kryper, simmar, flyger
och går.

Detta ljus!
som vibrerar
av sånger
alltför länge glömda.

Detta ljus!
som var ofött
låt det äta dig.

Detta ljus!

söndag 7 april 2013

Moder Jord talar (5)

Detta är del fem i serien med texter från min drygt 30 år gamla anteckningsbok där jag skrivit ner rapporter från egna utesittningar, ceremonier och landskapsgång som en sorts poesi. När jag åter läser texterna känner jag igen varenda situation och slungas åter in i de gamla drömspåren. En märklig känsla. Jag delar nu med mig av dessa upplevelser i en serie bloggtexter. 
 
Initiation på berget
Taltrast väcker mig
intensivt klockan två.
Jag reser mig på armbågen
i sovsäcken
på berget
högt över Mälaren.

Trasten ryttlar
och sjunger
intensivt
flyger rakt mot
mina ögon.

Jag sjunker tillbaka
i sömn.

Vaknar i gryningen
och ser att
taltrastens tall
inte står
där jag
såg den först.
Den har flyttat
flera meter!

Springande steg
var det
som väckte mig.
Avlägsnar sig.

Snart går solen upp.
Jag får ett nytt namn.

måndag 1 april 2013

Moder Jord talar (4)

Detta är del fyra i serien med texter från en drygt 30 år gammal anteckningsbok där jag skrivit ner rapporter från egna utesittningar, ceremonier och landskapsgång som en sorts poesi. När jag åter läser texterna känner jag igen varenda situation och slungas åter in i de gamla drömspåren. En märklig känsla. Jag delar nu med mig av dessa upplevelser i en serie bloggtexter. 

Kontemplation i majkväll
När mitt huvud somnar
sjunker koltrasten
genom
både ordnade och oordnade
nivåer av
omfamning.

Vi kommer från
Uppsala högar
plockar liljekonvaljer.
Treåringen plaskar
i lerpölar
och studerar hästbajs -
noga.

I den sönderfallande logen
står ett åldrigt tröskverk.
Jag snurrar på drivhjulet
med handen.
Otroligt lättdraget.

Senare - syrenen utanför
treåringens sovrumsfönster
förtätar närvaron
emellan och runt
omkring
oss
till en väldig samandning.

Koltrasten sjunker
genom nivåer
av ordnad och oordnad
omfamning.

Jag beslutar mig för
att hålla elden
vid liv

ständigt

för att garantera
solens uppgång
varje morgon.

Jag skriver ett brev
om detta
och sänder det
till världens urfolk.