Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

onsdag 22 april 2015

Säregna träd på heliga platser

 Träd som växer på heliga platser kan ofta anta säregna former. De här björkarna växer intill skeppssättningen i Runsa utanför Upplands Väsby. Ovanför skeppssättningen på Runsaberget ligger en så kallad fornborg från tidig folkvandringstid. De senaste årens arkeologiska utgrävningar på platsen visar att det alls inte var någon renodlad försvarsanläggning utan snarare en pampig stormannagård som låg uppe på berget.
Namnet Runsa är en variant på det ursprungliga Runnhusa som tolkas som de många husen på höjden. Spår efter flera byggnader har undersökts, bl a den stora hallen och förra sommaren grävdes i ett område alldeles intill storhallen. Fynden där har fått arkeologerna att tala om ett kulthus, alltså en plats för andliga ceremonier och ett av fynden kan vara en torshammare - i så fall den äldsta som hittills har påträffats.
Runsa tycks vara centrum för ett kluster av heliga platser och allt detta skildras utförligt i min och Jonas Ungers nya bok Heligt landskap: Platser för kraft och kunskap. Den går att beställa via Adlibris, Bokus och Bokbörsen eller direkt från mig.

tisdag 21 april 2015

Heligt landskap nu också på Adlibris

Nu går det att beställa Heligt landskap: Platser för kraft och kunskap och norrshamans övriga böcker även på Adlibris! Sedan tidigare finns de ju även på Bokus och Bokbörsen. Samtidigt är det möjligt att liksom tidigare beställa böckerna direkt från norrshaman via mejladresserna jorgen.i.eriksson@bredband.net och norrshaman@gmail.com.
Här följer Adlibris presentation av Heligt landskap:
Alla platser är heliga men en del platser är mer heliga än andra. Det är en av grundsatserna i en traditionell livssyn. Hela Moder Jord vibrerar av helighet men på en del platser stegras denna helighet på ett påtagligt sätt. Sådana heliga platser fungerar som portar till den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden. Heliga platser, som också brukar gå under benämningar som kraftplatser, kultplatser och offerplatser, står i relation till varandra och hänger samman på ett mycket komplext och inte rätlinjigt sätt. De fungerar som en sorts kartor över de kosmiska energiernas dans i landskapet och på sådana platser kan vi ta del av urgamla berättelser om det som hände i tidernas begynnelse, ”arla i urtid”.Landskapet är en totalitet av liv och medvetande i en pågående dynamisk ömsesidighet och heliga platser har en viktig roll att fylla, inte bara i det landskap där vi hittar dem utan också i större kosmiska sammanhang. Allmänt kan sägas att den energi, det medvetande, de minnen och berättelser som finns på heliga platser har en balanserande uppgift att fylla i det stora kosmiska skeendet. Den balanserande kraft som utgår från heliga platser har betydelse för välbefinnandet för hela landskapet och alla dess invånare, synliga såväl som osynliga. Men dess betydelse sträcker sig längre än så; heliga platser har viktiga funktioner för väder och vind, ja för hela klimat- och energisystem och dessa funktioner sträcker sig också in i Drömtiden och ut i det stora kosmiska kretsloppet. Vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter i dagens värld att både hålla heliga platser aktiva och att skydda dem från övergrepp, exploatering och utplåning. Dessa platser behövs för Det kosmiska kretsloppets dynamiska harmoni och balans.

fredag 17 april 2015

Runmagi och shamanism på estniska

Förlaget Pilgrimbooks i Tallinn har nu gett ut en estnisk översättning av min bok Runmagi och shamanism under titeln Ruunimaagia ja samanism. Information på estniska om boken finns här. Förlaget har gett boken ett tilltalande utseende och format, som jag känner mig mycket tillfreds med. Intresset för runmagi är stort i Estland och den kurs i ämnet som jag höll i Tallinn den 10-12 april var fulltecknad. Det är mycket möjligt att det blir en fortsättning nästa år i Estland och då antagligen i en mer lantlig miljö med heliga platser i närheten. En estnisk kartläggning av heliga platser visar att det finns flera tusen kända sådana - många av dem hålls fortfarande i helgd med ceremonier. Bilden nedan är från en sådan typisk offerlund några mil öster om Tallinn. Den som vill veta mer om projektet med heliga platser i Estland kan besöka sajten Hiite Maja Foundation.

torsdag 9 april 2015

Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap

Nu är norrshamans bok om heliga platser i Sverige klar. Jörgen I Eriksson och Jonas Unger har arbetat med boken i drygt två år som ett led i ett projekt med att kartlägga, aktivera och skydda heliga platser. Bokens titel är Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap (ISBN 978-91-978832-4-5). Den är på 262 sidor och har 80 färgfoton. Över 100 heliga platser beskrivs. Boken innehåller också översiktliga kapitel om vad heliga platser är, hur de kan skyddas, aktiveras och även nyskapas samt ett kapitel om helighet och vardaglighet i Sápmi. Detta är en guidebok in i det heliga landskapet och den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden.

För att kunna tränga djupare in i komplexet med heliga platser behöver vi analysera och ta till oss en traditionell livssyn; en livssyn även går under namn som urfilosofi, naturlig vetenskap (native science), ursprungliga instruktioner eller helt enkelt traditionell visdom. Det handlar inte om ett antikverat eller primitivt tänkande som har spelat ut sin roll i världen. Tvärtom – detta tänkande har envist levt kvar som en underström, eller motström, till det västerländska vetenskapliga paradigm som brett ut sig och blivit förhärskande i dagens värld. Det kanske mest anmärkningsvärda med detta tänkande är att det faktiskt finns närvarande i landskapet, även i vårt landskap och därmed möjligt att tillägna sig också för oss. Detta fenomen är mest uppenbart på heliga platser.
Alla platser är heliga men en del platser är mer heliga än andra. Det är en av grundsatserna i en traditionell livssyn. Hela Moder Jord vibrerar av helighet men på en del platser stegras denna helighet på ett påtagligt sätt. Sådana heliga platser fungerar som portar till den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden. Heliga platser, som också brukar gå under benämningar som kraftplatser, kultplatser och offerplatser, står i relation till varandra och hänger samman på ett mycket komplext och inte rätlinjigt sätt. De fungerar som en sorts kartor över de kosmiska energiernas dans i landskapet och på sådana platser kan vi ta del av urgamla berättelser om det som hände i tidernas begynnelse, ”arla i urtid”.
Landskapet är en totalitet av liv och medvetande i en pågående dynamisk ömsesidighet och heliga platser har en viktig roll att fylla, inte bara i det landskap där vi hittar dem utan också i större kosmiska sammanhang. Allmänt kan sägas att den energi, det medvetande, de minnen och berättelser som finns på heliga platser har en balanserande uppgift att fylla i det stora kosmiska skeendet. Den balanserande kraft som utgår från heliga platser har betydelse för välbefinnandet för hela landskapet och alla dess invånare, synliga såväl som osynliga. Men dess betydelse sträcker sig längre än så; heliga platser har viktiga funktioner för väder och vind, ja för hela klimat- och energisystem och dessa funktioner sträcker sig också in i Drömtiden och ut i det stora kosmiska kretsloppet. Vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter i dagens värld att både hålla heliga platser aktiva och att skydda dem från övergrepp, exploatering och utplåning. Dessa platser behövs för Det kosmiska kretsloppets dynamiska harmoni och balans.
Eftersom våra landskap är översållade med heliga platser och en fullständig sammanställning är omöjlig att göra har vi gjort ett någorlunda representativt urval av platser som har olika karaktär, historia och funktion. Här finns allt från mega-kraftplatser som Omberg, Blå Jungfrun och Ales stenar till mer eller mindre okända lokala heliga platser som Storebergs labyrint i centrala Göteborg, Södra Härene ödekyrka i Västergötland och Spjuthällen i Uppland.
Heligt landskap går att beställa redan nu via norrshamans mejl jorgen.i.eriksson@bredband.net och kostar då 200 kr + porto. Den går också att köpa på webben hos Bokus och Bokbörsen och snart också hos Adlibris.
Havängsdösen Skåne