Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

fredag 5 juli 2019

Interreligiös ceremoni för Moder Jord 15 sept

Vår Änglamark - Hur tar vi ansvar för vår jord och vår natur? 
Perspektiv, musik och böner för en planet i kris utifrån olika traditioner, trosinriktningar och livsåskådningar.
Ceremonin hålls söndagen den 15 september klockan 15 på Mariavalls kloster på Österlen.
Impulsen till denna ceremoni kommer från Moder Christa på Mariavalls kloster och gruppen Vetonu  som arbetar mot planerna på storskalig brytning av vanadin på Österlen. Men inte bara på Österlen utan runt om i Skåne och övriga Sverige (liksom i en rad andra länder) finns planer på gruvbrytningar, stenbrott, olje- och gasutvinning m m som på allvar hotar Moder Jords och människors hälsa och balans. 
Grundtanken för denna ceremoni är dock positiv – det är en ceremoni FÖR Moder Jord, en ceremoni för att värna och bevara naturliga miljöer och kretslopp samt för att stärka alla som aktiverar sig på Moder Jords sida. Bland de medverkande finns förutom värden Carl Piper också representanter för ett brett spektrum av andliga traditioner – buddhism, judaism, kristenhet och shamanism.
Medverkande:
Calle Piper,
dharma master Ming Bao, Malmö Chan Buddhist Temple,
rabbin Moshe David HaCohen, Judiska Församlingen Malmö,
Johan Rosqvist, Karma Yönten Ling,
norrschamanen Jörgen I Eriksson,
moder Christa Claesson, Mariavalls kloster,
syster Thérèse Arkbrant, Rögle kloster,
biskop Johan Tyrberg och kontraktsprost Åke Appelgren, Svenska kyrkan/Lunds stift.
Mer detaljer om ceremonin kommer framöver.