Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

måndag 3 oktober 2022

Jordens själ och det kosmiska medvetandet

Har jorden en själ, i betydelsen ett eget medvetande som är separerat från resten av det kosmiska flödet? Samtal mellan mig och Angela Aylward på Youtube om jordens själ och världssjälen, Anima Mundi, ur ett shamanskt perspektiv. Från Gaia-hypotesen och panpsykism till runmagins kosmologi och industricivilisationens undergång. Finns det ett uppsåt i universum och vilken roll har i så fall shamanen?

Här är länken till samtalet: Jordens själ. Med Jörgen I. Eriksson. - YouTube

På Youtube finns också ett tidigare samtal mellan mig och Angela Aylward på temat shamanism för 2000-talet. Här är den länken: Shamanism för 2000-talet och Svartkonstbok 3.0. Med Jörgen I. Eriksson. - YouTube