Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

fredag 8 september 2023

Shamanistic Manifesto in Sacred Hoop magazine


An edited version of my text Shamanistic Manifesto is published in Sacred Hoop magazine, issue 121 September-December 2023. The editor Nick Breeze Wood has done an excellent presentation of my text and has also written an analysis of the "does and don'ts" of magical activism. Shamanistic activism is really a complex practice - however necessary to perform in these days of climate chaos and destruction of Mother Earth. If you want to read the whole Manifesto please mail norrshaman@gmail.com and you will receive the Manifesto as a free pdf (31 pages).