Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

tisdag 28 maj 2024

Shamansk runmagi - på endast 49 sidor

Nu är min nya bok om den esoteriska runmagin klar. Titel: Shamansk runmagi – Kort introduktion. Den beskriver runorna som portar och direktvägar till Drömtiden och det kosmiska medvetandet – alltings upphov. De 24 runorna i utharken är ett esoteriskt kunskapssystem om essensen i allt som är, de beskriver dynamiken i de kosmiska och jordiska kretsloppen och rymmer all kunskap som finns utspridd överallt i naturen och har sitt ursprung i Det ovetbara.

Runorna representerar en illusionsfri kunskapsväg till att vandra i skönhet, försvara Moder Jord och bidra till balans i världen. Hela kosmos befinner sig i en kontinuerlig och dynamisk utveckling och det gäller även runorna. Den här texten är ett försök att fånga vad runmagi kan och bör vara i det 21:a århundradet. Även om den har sin grund i en traditionell runmagi så har jag arbetat in perspektiv från många nyare kunskapsfält som djupekologi och ekosofi, djuppsykologi, alkemi och kvantfysik liksom från andra andliga traditioner som judisk och kristen mystik. Allt ryms i utharken.

Shamansk runmagi – Kort introduktion ges ut som limhäftat mjukband, 49 sidor i formatet 126x178 mm. Den kan beställas från Bokus, Adlibris, Bokbörsen eller direkt från norrshaman@gmail.com (då är priset 125 kr + porto).