Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

fredag 8 januari 2010

Att avkolonisera historien

”Vi har inlett processen med att göra om kartan och återerövra vårt territorium - geografiskt och kulturellt”. Så skriver historikern Jennifer Nez Denetdale, som själv är Diné (=navajo) i inledningen till sin mycket tankeväckande bok Reclaiming Diné History – The Legacies of Navajo Chief Manuelito and Juanita.
Denetdale, som nu är verksam vid Northern Arizona University i Flagstaff, är släkt i rakt nedstigande led till den legendariske navajoledaren Manuelito, som egentligen hette Hastiin Ch’il Hajin, och hans hustru Juanita, som egentligen hette Asdzáá Tl’ogi. De är Denetdales mormors mormors far och mor. Manuelito ledde navajoerna genom den svåra process på 1860-talet som går under namnet Den långa marschen när de tvångsförflyttades till flera års fångenskap i Fort Sumner i New Mexico. Han var en av de navajoledare som 1868 skrev under det ännu gällande fredsfördraget med USA:s federala regering. Detta möjliggjorde för navajoerna att återvända till ett stort reservat i sitt traditionella hemland Diné Bikeyah.
Manuelito höll fast vid navajoernas gamla andliga ceremonier under fångenskapen och navajoerna förknippar honom ännu idag med begrepp som motstånd, överlevnad och kulturell och andlig kontinuitet. Denetdale berättar i boken hur hon mödosamt släktforskar via muntliga berättartraditioner (här fanns ingen folkbokföring!), kartlägger släktmönster och matrilineära traditioner och även använder de mytiska berättelserna om Drömtiden för att, som hon skriver, återupprätta Diné i historien.
Traditionellt har navajo använt historien för att möta dagens utmaningar och vad Denetdale gör i denna bok är att skriva navajos historia utifrån deras eget perspektiv och för deras egna syften. Det här är de förtrycktas historia ur de förtrycktas perspektiv och så här kan intellektuell avkolonisering se ut. Reclaiming Diné History är ett exempel på hur urfolk världen över försöker återerövra sina intellektuella traditioner, nu även inom västerländska akademiers ramar.
Läs mer om navajo och den långa marschen i min bok Navajo – Att tänka och vandra i skönhet.