Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

tisdag 11 januari 2011

Varför har det gått så fel i Haiti?

Viktiga orsaker till varför återuppbyggnaden efter jordbävningen i Haiti 2010 har gått fullständigt i stå är den modell som det internationella samfundet – FN, de amerikanska staternas organisation OAS och rader av biståndsorganisationer så kallade NGO-er – försöker pressa på landet och dess arma invånare. De försöker göra Haiti till ett Disneyland för hjälporganisationer. Så ungefär sa brasilianaren Ricardo Seitenfus i en tidningsintervju strax före jul och det ledde till att han omgående fick sparken som OAS-representant i Haiti. Nu har tv-kanalen al Jazira intervjuat Seitenfus i Brasilia och alla som är intresserade av Haiti i synnerhet och biståndsverksamhet i allmänhet har mycket att hämta i denna intervju.
Seitenfus är akademiker och lägger inga diplomatiska dimridåer kring det han vill säga. Den utländska hjälpinsatsen i Haiti är feltänkt i grunden, menar han och pekar först och främst ut den militära FN-styrkan i landet som ett stort problem. Haiti är ingen säkerhetsrisk och hotar inget annat land i området. Haitis fiende är inte säkerhet utan fattigdom och frånvaron av hopp, perspektiv, arbete och inkomst, slår Seitenfus fast. Det internationella systemet kan inte hantera Haiti och dess problem med en arbetslöshet på 80 procent och där 50 procent av befolkningen lever i misär, på mindre än en US-dollar om dagen, och där det inte finns en fungerande stat.
Allt detta gör att Haiti riskerar att bli ett land i händerna på biståndsorganisationer och NGO-er, en sorts NGO-styrd stat, Haiti-NGO. Hjälpinsatserna försvagar i praktiken den haitiska staten och de haitiska institutionerna, säger Seitenfus. Bara sådan hjälp borde accepteras som stärker Haitis egna institutioner och gör det möjligt för Haiti att på egen hand ta itu med de väldiga samhällsklyftorna.
-Vi kan inte göra Haiti till ett Disneyland för NGO-er. Stopp! Detta är ett självständigt land som måste respekteras, inte bara för det land det är utan också för vad det representerar i världshistorien, säger Seitenfus och anspelar på Haitis självständighetsuppror mot den franska kolonialmakten i början av 1800-talet.
Ju längre de fredsbevarande styrkorna stannar i landet, desto mindre framgångar kommer de att uppleva.
-Låt oss sluta leka med Haiti. Vi måste – i en dialog med det haitiska samhället, den haitiska staten och de politiska partierna – hitta en formel för att ge detta land och dess folk med en sådan exceptionell historia en möjlighet att ta sig ur den förnedrande situation de befinner sig i idag.
Visst har Seitenfus kritik mot själva biståndstänkandet relevans för många andra projekt världen över? Bistånd som inslag i nykolonialismen. Bistånd som ett sätt att permanenta underordning och beroende, som ett sätt att göra stora delar av världen till ”ett Disneyland för NGO-er”.