Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 24 maj 2013

Grandmothers till Stockholm – är ni redo?

När Laila Spik 2007 deltog i rådsmötet med The International Council of 13 Indigenous Grandmothers i Syddakota inbjöd hon på stående fot dessa visdomsbärare att komma till Sápmi. Förberedelserna för ett rådsmöte i norra Sverige ledde småningom till att juli 2013 valdes som lämplig tid och Gällivare som lämplig mötesplats. Olika praktiska och ekonomiska problem gjorde dock att organisatörerna av rådsmötet – Auroras ring och Center for Sacred Studies – i april valde att i stället hålla mötet i Stockholm. Och nu verkar allt klappat och klart; rådsmötet hålls den 11-14 juli med Hotel Clarion på Ringvägen i Stockholm som bas och ”alla som värnar om livet för kommande generationer” är inbjudna att delta i hela eller delar av mötet.
De olika mötesdagarna har varsitt element som tema enligt följande;
11:e juli Luftens dag, Människan i relation
12:e juli Jordens dag, Människan och naturen
13:e juli Vattnets dag, Människan och vattnet
14:e juli Eldens dag, Människan och kosmos
Tre gånger om dagen samlas deltagarna vid elden där Grandmothers delar ceremonier från sina kulturer. Det finns också flera arrangemang såväl före som efter det formella rådsmötet. Mer information om programmet, deltagande, anmälningar, kostnader och boende finns på Auroras ring. Där kan man också hitta kunskap om vilka Grandmothers är och varför de reser runt och håller rådsmöten och ceremonier världen över. Målsättningen är tydlig och djupgående;
“Vi representerar en global allians av bön, utbildning och läkning för vår Moder Jord, alla hennes levnadsformer, alla hennes barn, och för de kommande sju generationerna. Vi är djupt bekymrade av den aldrig tidigare skådade förstörelsen av vår Moder Jord och förstörelsen av ursprungsfolkets sätt att leva. Vi tror på att läran från våra förfäder kommer att vara ljuset som vägleder oss genom en osäker framtid. För att ytterligare stärka vår vision arbetar vi med projekt som skyddar våra olika kulturer, marker, mediciner, språk, böneceremonier och projekt som undervisar och vårdar våra barn.”
Mötet med Grandmothers erbjuder en utomordentlig möjlighet för den som vill ta del av sant traditionell kunskap om hur man kan vandra i skönhet på Moder Jord, det som brukar kallas mormorsvägen. Även om mötet inte hålls i Sápmi är avsikten likväl att hedra det samiska folket och alla ursprungsbefolkningar. ”Det är dags att lyssna till ursprungsbefolkningens visdom om hur vi tar hand om livet på jorden. Tiden är nu.”
Laila Spik säger sig ”med stor sorg i hjärtat” tyvärr inte kunna medverka vid mötet i Stockholm eftersom hennes del av programmet är så förbunden med själva det samiska landskapet och dess ljusa sommarnätter; ”Jag kommer under mötesdagarna att finnas i mitt älskade sommarland Saltoluokta, där jag vuxit upp och där mina föräldrar verkat inom rennäringen och fostrat mig med kunskap och visdom om landet, där mina förfäder levat. För dem som fortfarande vill komma upp till norr och uppleva ljuset, kulturen och livet finns jag på telefon 070/3590941 eller email laila.spik@gmail.com för vidare information.