Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 12 februari 2010

Världskonferens om Moder Jords rättigheter

Detaljerna klarnar nu angående den världskonferens om klimatförändringar och Moder Jords rättigheter som Bolivias president Evo Morales har utlyst i Cochabamba den 19-22 april. Avsikten är att återupprätta harmoni med naturen och stadfästa Moder Jords rättigheter.
I ett uttalande som återges av Censored News säger Morales att klimatförändringarna är ett hot mot mänsklighetens existens och Moder Jord och att de är en produkt av det kapitalistiska systemet. 75 procent av de hittillsvarande utsläppen av växthusgaser kommer från industriländerna.
Bland de punkter som Evo Morales satt upp för klimatmötet märks:
* Att analysera struktur- och systemorsakerna till klimatförändringarna och föreslå radikala åtgärder för att hela mänskligheten ska uppnå välmåga i harmoni med naturen.
* Att diskutera och anta en universell deklaration om Moder Jords rättigheter och föreslå åtgärder för att försvara Moder Jord och allt liv mot klimatförändringarna.
* Att komma överens om nya åtaganden enligt Kyotoprotokollet, bl a när det gäller industriländernas klimatskuld.
* Att upprätta en tribunal för klimaträttvisa
Ni som följde uppladdningen inför den misslyckade klimatkonferensen i Köpenhamn minns kanske att diverse svenska ministrar talade om att utöva ledarskap i klimatfrågorna. Det visade sig föga förvånande bara vara amsagor. Initiativet från Evo Morales visar däremot på sant ledarskap och en president som omsätter ord i handling, ”walks his talk”.