Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

söndag 5 juni 2011

Brasilien utmanar Moder Jord

Brasiliens miljömyndighet, IBAMA, har nu slutgiltigt godkänt den kontroversiella megadammen i Xingu-floden, en biflod till Amazon. Trots envetet motstånd från områdets urfolk, från miljöorganisationer och vetenskapsmän världen över har konsortiet Norte Energia fått de miljötillstånd som behövs för att sätta igång med dammbygget, som så småningom ska leverera stora mängder el. Jag skrev om detta tillstånd redan den 1 februari här på bloggen men därefter kom ett mellanspel där en domstol tillfälligt stoppade projektet eftersom miljöprövningen inte ansågs tillfyllest. Nu verkar dock utbyggnadsbeslutet definitivt.
Alliansen COIAB som representerar ett antal urfolksorganisationer i Amazonas säger i en kommentar att den brasilianska regeringen genom att inte konsultera urfolken visar upp en auktoritär sida som aldrig tidigare skådats i det demokratiska Brasilien. ”I verkligheten vill regeringen förstöra urfolkens samhällen med sin utvecklingsmodell”.
De brasilianska urfolken har vänt sig till den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för att försöka stoppa Belo Monte-dammen och kommissionen har uppmanat den brasilianska regeringen att konsultera alla urfolk som kommer att påverkas av dammbygget. Så har emellertid inte skett. I stället blev det brasilianska svaret ett hot om att helt dra sig ur kommissionen.
Nu är frågan hur kampen kan gå vidare mot dammbygget som kommer att översvämma 1 500 kvadratkilometer land och kraftigt påverka tillgången på fisk och färskvatten för dem som lever i området och i förlängningen förstås hela deras livssätt. Organisationen Movimento Xingu Vivo par Sempre (Länge leve Xingu-rörelsen) säger i ett uttalande: ”Vi kommer inte att ge efter en enda centimeter. Varje misstag, varje lögn kommer att öka vår indignation och vår förmåga att kämpa”.
Mer info om kampen för Xingu finns hos Survival International .