Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 10 juni 2011

Att ladda ner Gaias intelligens

"Det är ett verkligt mirakel att vår art har överlevt den patriarkala kampanjen för att eliminera Gudinnan och hennes mysterier. Jag är säker på att utan urfolk världen över, som bevarar den ursprungliga kunskapen i sina liv, skulle vi aldrig ha klarat oss fram till denna dag när jag skriver dessa ord”. Jag citerar från sid 298 i John Lamb Lashs bok Not in His Image – Gnostic Vision, Sacred Ecology and the Future of Belief (Chelsea Green Publishing 2006). Boken är en mäktig genomgång av den gnostiska historien och kosmologin, av myten om gudinnan Sophia som blir jorden och av hur denna myt ska kunna förenas med de moderna Gaia-teorierna, hur Sophia-myten ska ge djupekologin en andlig dimension, vilket enligt Lamb Lash är nödvändigt för att komma till en framtid som är värd att leva.
Med titeln Not in His Image vill John Lamb Lash kondensera sin kritik av de patriarkala religionerna. Människan är inte skapad till Guds avbild utan i naturens avbild. Detta är en bok som demaskerar patriarkatets terror mot jorden och dess arter och mot de människor som gjort motstånd mot de patriarkala monoteistiska religionerna, först och främst de abrahamitiska religionerna från Mellanöstern. Lamb Lash dissekerar framför allt kristendomens väsen och beståndsdelar och han driver tesen att den med sin syn på utomvärldslig frälsning och människans överhöghet över andra arter är direkt fientlig inte bara mot jorden utan också mot människan. Patriarkat och monoteistisk religion = terror.
Försöken att i kristendomen hitta en ekologiskt sund kärna där människan beskrivs som en hänsynstagande förvaltare av jorden avfärdas av Lamb Lash med argument som att världen inte behöver någon förvaltare, den tar vara på sig själv. Vildmarken klarar sig själv och planeten är ett paradis även utan trädgårdar. Vi är inte Gaias oumbärliga förvaltare. Sophia-visionen är planetens medicin för att motstå patriarkatet och läka dess sår. Det gäller att bryta den patriarkala berättelsen och införliva Gnosis i djupekologin, att förse den med en andlig dimension, och skapa vad Lamb Lash kallar ecognosis.
För John Lamb Lash är gnosticismen inte en alternativ religion utan ett alternativ till religion som erbjuder en väg för att uppleva kunskapen direkt från källan utan några förmedlande mellanhänder. Där kommer gnosticismen väldigt nära shamanismen och Lamb Lash ser också gnostikerna som arvtagare till och utvecklare av den ursprungliga shamanismen. Gnostikerna bevarade en helig historia om mänsklighetens ursprung, om hur jorden utvecklats och om hur vi som art kan samspela med planetens intelligens. Gnostikerna betraktade jorden som den förkroppsligade Sophia - själva visdomen som hade materialiserat sig som planet.

Om vi byter ut Sophia mot Moder Jord, Pachamama, Maderakka och liknande kan vi se många beröringspunkter mellan kunskapsvägarna inom gnosticismen och shamanismen. Jorden är en gudomlig varelse med en levande och aktiv intelligens. Gnostiker och shamaner vill utvecklas tillsammans med denna planetära intelligens och det kan ske genom en upplevelsebaserad kunskapsväg som innebär att man tar emot kunskapen direkt från Moder Jord och leder till ett tillstånd av att ”veta det som Gud vet”. Vi kan lära oss att känna vad planeten känner. Gnosis erbjuder en vägledande berättelse, ett manus för att hjälpa mänskligheten att hitta sin nisch i den naturliga världen, skriver Lamb Lash.
Så långt kan jag och säkert många andra följa med John Lamb Lash men när han fördjupar sig i den gnostiska kosmologin med alla dess utomplanetariska existenser som anses spela en aktiv roll även för livet på jorden, ja då känns han och gnostikerna väldigt far out. Om man vill förena djupekologin med en andlig dimension tycker jag att det är en omväg att gå via gnostikernas komplicerade teoretiska överbyggnad. Jag är pre-gnostiker och går till urfilosofin och traditionell livssyn, och direkt till Moder Jord/Gaia-intelligensen. Och det är väl det som John Lamb Lash egentligen vill – att vi ska lyssna till den tysta kunskapen och svara direkt på visdomsgudinnans röst.
En längre analys av Not in His Image finns på norrshaman.