Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

måndag 18 november 2019

Shamansk runmagi – norrshamans kurser 2020

Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De stammar från skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den kosmiska matris som formger hela skapelsen. Runorna är arketyper och via dem kan vi direkt – utan att gå omvägen via symboler eller uttolkare – ta del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Runorna både kan och vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. Under kurserna kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång och ceremonier för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi, Castaneda och Maya-kosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att samverka med runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.  

Shamansk runmagi – Portal till Drömtiden, Stockholm den 14-15 + 21 mars
Den första kursen arrangeras av Jordstrålningscentrum och anmälan ska alltså ske dit.  Kursens första del 14-15 mars hålls i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den andra delen den 21 mars är en halvdag som tillbringas på en helig plats strax norr om Stockholm. Kurspris: 2900 kr.


Shamansk runmagi – Heligt landskap, Tiveden 18-20 september.
Den här kursen arrangerar jag själv och den hålls på mötesplatsen Hemma hos Martha & Anders i Perstorp i Tiveden. Flera av kursmomenten är förlagda utomhus, bl a intill sjön Unden och inne i Tivedens nationalpark. Kurspris: 2500 kr.

Mer utförlig information om båda kurserna och hur anmälan går till finns på norrshamans hemsida

Jag kan också tipsa om ett föredrag som jag kommer att hålla på Jordstrålningscentrum i Stockholm den 5 februari: Gaia, shamanen och flödet från Drömtiden.