Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

tisdag 7 november 2023

Sjamanistisk Manifest nu på norska som fri pdf

Mitt manifest om hur det 21:a århundradets shamaner ska kunna axla sina stora och utmanande uppgifter inför pågående klimatkaos, artutrotning och naturförstörelse finns nu översatt till norska av Patrik Swanström. Manifestet är tillgängligt som en fri pdf på min hemsida norrshaman.net, närmare bestämt här.

 Sjamanistisk Manifest är en när-var-hur-manual för icke-ordinär aktivism där jag behandlar begrepp som reaktiv, proaktiv, preaktiv och ceremoniell magi, öppen och fördold aktivism, shamansk olydnad och icke-våld, nätverk och icke-organisation och hur man med hjälp av sina andliga allierade och Det Stora Mysteriet kan omvandla förtvivlan och sorg till kreativ och transformerande magisk handling.