Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

söndag 6 februari 2011

Hopi vill fortsätta vara hopi

Med övertygande majoritet har invånarna i de tolv byarna i hopireservatet i Arizona avvisat ett förslag om ny författning. Med 656 röster mot 410 och 71 procents valdeltagande vid omröstningen den 27 januari visade hopi att de vill bevara sina byars självständighet och den traditionella maktställningen för de andliga ledarna.
Det innebär att författningen från 1936 med en tudelning av styrelsesättet i form av ett stamråd och en juridisk övervakande gren fortsätter att gälla. Förslaget till ny författning som har stötts av de federala amerikanska myndigheterna och stamrådets nuvarande ordförande LeRoy Shingoitewa gick ut på att införa ett fyrgrenat styrelsesätt med ett lagstiftande, ett verkställande och ett dömande organ kombinerat med en fjärde gren som skulle representera de tolv hopibyarna.
Det som väckte mest motstånd bland traditionella hopi var just denna fjärde enhet som skulle representera alla byarna. Självständighet är en helig princip i hopikulturen och idag är alla tolv hopibyarna helt självstyrande. De som är riktigt traditionella har valt att även stå utanför systemet med stamråd. Denna självständighet för de enskilda byarna är uråldrig – minst 1000 år och härrör från den tid när de hopi slog sig ner på sina bergsryggar, mesor, i nuvarande Arizona efter sina långa vandringar över den amerikanska kontinenten. Genom byarnas självständighet har de traditionella andliga ledarna, kikmongwi, kunnat bevara en del av sitt gamla inflytande. De måste nämligen godkänna byarnas representanter till stamrådet – om deras by över huvud taget vill delta i stamrådet.
Kampanjen mot den nya författningen leddes av den tidigare stamordföranden Ben Nuvamsa som hävdade att den skulle ha åsamkat hopifolket obotliga skador och utplånast mycket av det unika i hopikulturen. Hans första kommentar till valresultatet löd:
-Låt detta bli en läxa för våra stamledare att de inte utan vidare kan få igenom en lagstiftning som skulle förändra själva stommen i vårt samhälle, vår kultur, utan vårt medgivande.
-Vi är hopi. Våra valda ledare måste förstå och respektera våra traditionella hopivägar. Vår författning från 1936 avspeglar vilka vi är. Den respekterar våra byars nedärvda makt. Den är ett levande dokument med avsikt att bevara och skydda vår suveränitet.
Traditionella hopi är i och för sig inte överförtjusta i den gamla författningen heller men de vill förbättra den med ”förnuftiga, inkluderande och positiva förändringar”.
Mer om hopiomröstningen går att läsa i Navajo-Hopi Observer och Navajo Times .