Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 22 juni 2011

Apache-visdom om monsterskogsbranden

Den enorma skogsbrand som rasar i östra Arizona sedan slutet av maj är delstatens hittills värsta brand. Branden sprider sig fortfarande, men det tycks som om brandmanskapet har lyckats dämpa spridningstakten och människor som evakuerats från samhällena Springerville och Greer har kunnat återvända till sina hem. Den 20 juni omfattar branden drygt 250 000 hektar – kartor över dess utbredning och spridning finns på Arizona Republic .
Många kommentatorer kopplar den jättelika branden, som tycks har orsakats av en osläckt lägereld på en campingplats, till de pågående klimatförändringarna. Sydvästra USA upplever en decennielång torrperiod, torkan har gynnat skadeinsekter som i sin tur har dödat många träd som torkat på rot och brinner lättare än annars. Skogsbränderna i hela västra USA har blivit vanligare, mer omfattande och mer svårsläckta under det senaste decenniet. Kaliforniens f d guvernör Arnold Schwarzenegger har beskrivit förändringen som att det nu är brandsäsong 365 dagar om året.
Branden i Arizona, Wallow-branden, hotade ett tag att sprida sig västerut in i de två stora apachereservaten – White Mountain och San Carlos – och under några dagar var faran överhängande för en av White Mountan-apachernas viktigaste inkomstkällor – Sunrise Ski Resort. Men intensivt förebyggande arbete med brandgator, skyddsbränder och annat gjorde att bara mindre delar av reservaten har drabbats. Detta till skillnad från den stora branden 2002, den numera näst största branden i Arizona, som brände av stora områden i apachereservatens skogar.
I samband med den pågående branden rapporterade Navajo Times den 16 juni från White Mountain-reservatets huvudort Whiteriver och intervjuade då Ramon Riley, direktör för White Mountain Apache kulturcentrum. Riley betonade för de församlade medierna att stammens äldste definitivt inte vill att skogsbranden ska nå berget Dzil Ligai (Vita Berget) eftersom det är en helig plats. På den vite mannens kartor kallas berget Mount Baldy. Med sina dryga 3 700 meter är det den högsta punkten i White Mountain-reservatet.
”Dzil Ligai har medicinalväxter”, sa Riley och jämförde berget med ett apotek dit icke-indianer går för att skaffa medicin. ”Berget är också hem för djur, insekter och mikroorganismer som har funnits där sedan livet började”.
I apachernas skapelseberättelse finns förklaringar om vad som är heligt och varför, men:
”Vi som är White Mountain-apacher delar inte med oss av all vår information. Man måste vara en apache för att få veta”. Enligt Riley tar det en livstid för en apache att lära sig och förstå stammens sätt att leva som, betonade han, inte är en religion. ”Icke-indianer förstår helt enkelt inte”.
Riley sa vidare att han fick lära sig att livet för White Mountain-apacherna började mellan fyra heliga berg: Black Mountain eller Sierra Madres i öster, Blue Mountain eller Turkosberget i söder, Red Mountain eller Four Peaks i väster och White Mountain eller San Francisco Peaks i norr.
”Vi migrerade inte hit. Vi kommer härifrån”.
Med det syftade Riley på den västerländska vetenskapens allmänt accepterade tes om att ursprungsamerikanerna ursprungligen kom från Asien via en landförbindelse över Berings sund. Men enligt traditionella apacheberättelser började allt, inklusive livet, i öster. Det är därför som White Mountain-apachernas böner och ceremonier alltid inleds i den riktningen och utförs medsols. Riley nämnde också för medierna att de traditionella berättelserna säger att det var fyra spindlar som skapade jorden och att det är en berättelse som lärde apacherna att jorden är rund.
Riley sa att om Wallow-branden når Dzil Ligai kommer de vilda djuren att fly och bosätta sig någon annanstans där de kan föröka sig för att så småningom återvända till Dzil Ligai. Men insekter, som spindlar, och mikroorganismer kommer inte att kunna fly undan elden.
”Träd, gräs och annan växtlighet kommer att återvända så småningom, men vi kommer antagligen inte att leva tillräckligt länge för att få se det”.
Riley berättade också att en del av stammens äldste hade hållit egna svetthyddeceremonier för att be elden att skona landet.
”Vi använder eld och vatten i våra böner eftersom de är delar av livets element. Elden är renande”.
Riley berättade att han själv arbetade som brandman på 1960-talet. Men sedan dess har vädret förändrats. Idag är det mer torka och bränderna är mer vildsinta.
"Jorden förbereder sig för att renovera sig själv. Det finns en lärdom som White Mountain-apacher har försökt dela med sig till icke-indianer: Ta vara på jorden. Om ni inte gör det kommer den att utplåna er”.