Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 9 juni 2011

Hedgefonder – de nya kolonisatörerna

Hedgefonder lägger under sig väldiga landområden i Afrika för att göra stora vinster på framställning av livsmedel, biobränslen och snittblommor. Det skriver den amerikanska tankesmedjan Oakland Institute in en rapport som refereras av BBC .
Enligt rapporten blir följden att fungerande småskaliga jordbruk slås ut, att miljontals småbönder tvingas flytta samt att hedgefonderna och andra internationella företag stärker sin kontroll över den globala livsmedelsmarknaden.
-Detta skapar en osäkerhet i det globala livsmedelssystemet som kan vara ett mycket större hot än terrorismen, sägs det i rapporten, som bygger på undersökningar av förhållandena i Etiopien, Tanzania, Sudan, Sierra Leone, Mali och Mozambique.
Bara under 2009 köpte eller hyrde hedgefonder och andra spekulanter nära 60 miljoner hektar i Afrika – en yta som motsvarar Frankrikes.
-Samma finansiella företag som drev in oss i en global recession genom att med riskabla finansiella manövrer blåsa upp fastighetsbubblan gör nu samma sak med världens livsmedelsförsörjning, hävdas det i rapporten.
En del av markkontrakten har gjorts upp med korrupta regeringsföreträdare och lättlurade stamhövdingar. Här talas till och med om kontrakt som köpts i utbyte mot en flaska whisky. Mönstret känns igen från koloniseringen av den amerikanska kontinenten.
-När de här investerarna lovar framsteg och jobb till lokala hövdingar låter det storslaget men de levererar inte, säger Anuradha Mittal, direktör på Oakland Institute. Ingen ska tro att de här investerarna är där för att mätta hungrande afrikaner.
Tidigare har det uppmärksammats att stater som Sydkorea, Saudiarabien och Kina har köpt eller hyrt stora landområden i Afrika för att där odla grödor för sin egen befolkning. Nu visar det sig alltså att även hedgefonder och andra finansiella institut världen över deltar i denna nya version av kolonialism. Dags att kolla var pensionspengarna finns och kanske också avstå från att mitt i vintern köpa färska grönsaker eller snittblommor ”made in Africa”.