Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 17 april 2015

Runmagi och shamanism på estniska

Förlaget Pilgrimbooks i Tallinn har nu gett ut en estnisk översättning av min bok Runmagi och shamanism under titeln Ruunimaagia ja samanism. Information på estniska om boken finns här. Förlaget har gett boken ett tilltalande utseende och format, som jag känner mig mycket tillfreds med. Intresset för runmagi är stort i Estland och den kurs i ämnet som jag höll i Tallinn den 10-12 april var fulltecknad. Det är mycket möjligt att det blir en fortsättning nästa år i Estland och då antagligen i en mer lantlig miljö med heliga platser i närheten. En estnisk kartläggning av heliga platser visar att det finns flera tusen kända sådana - många av dem hålls fortfarande i helgd med ceremonier. Bilden nedan är från en sådan typisk offerlund några mil öster om Tallinn. Den som vill veta mer om projektet med heliga platser i Estland kan besöka sajten Hiite Maja Foundation.