Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

torsdag 9 april 2015

Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap

Nu är norrshamans bok om heliga platser i Sverige klar. Jörgen I Eriksson och Jonas Unger har arbetat med boken i drygt två år som ett led i ett projekt med att kartlägga, aktivera och skydda heliga platser. Bokens titel är Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap (ISBN 978-91-978832-4-5). Den är på 262 sidor och har 80 färgfoton. Över 100 heliga platser beskrivs. Boken innehåller också översiktliga kapitel om vad heliga platser är, hur de kan skyddas, aktiveras och även nyskapas samt ett kapitel om helighet och vardaglighet i Sápmi. Detta är en guidebok in i det heliga landskapet och den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden.

För att kunna tränga djupare in i komplexet med heliga platser behöver vi analysera och ta till oss en traditionell livssyn; en livssyn även går under namn som urfilosofi, naturlig vetenskap (native science), ursprungliga instruktioner eller helt enkelt traditionell visdom. Det handlar inte om ett antikverat eller primitivt tänkande som har spelat ut sin roll i världen. Tvärtom – detta tänkande har envist levt kvar som en underström, eller motström, till det västerländska vetenskapliga paradigm som brett ut sig och blivit förhärskande i dagens värld. Det kanske mest anmärkningsvärda med detta tänkande är att det faktiskt finns närvarande i landskapet, även i vårt landskap och därmed möjligt att tillägna sig också för oss. Detta fenomen är mest uppenbart på heliga platser.
Alla platser är heliga men en del platser är mer heliga än andra. Det är en av grundsatserna i en traditionell livssyn. Hela Moder Jord vibrerar av helighet men på en del platser stegras denna helighet på ett påtagligt sätt. Sådana heliga platser fungerar som portar till den icke-ordinära verkligheten, Drömtiden. Heliga platser, som också brukar gå under benämningar som kraftplatser, kultplatser och offerplatser, står i relation till varandra och hänger samman på ett mycket komplext och inte rätlinjigt sätt. De fungerar som en sorts kartor över de kosmiska energiernas dans i landskapet och på sådana platser kan vi ta del av urgamla berättelser om det som hände i tidernas begynnelse, ”arla i urtid”.
Landskapet är en totalitet av liv och medvetande i en pågående dynamisk ömsesidighet och heliga platser har en viktig roll att fylla, inte bara i det landskap där vi hittar dem utan också i större kosmiska sammanhang. Allmänt kan sägas att den energi, det medvetande, de minnen och berättelser som finns på heliga platser har en balanserande uppgift att fylla i det stora kosmiska skeendet. Den balanserande kraft som utgår från heliga platser har betydelse för välbefinnandet för hela landskapet och alla dess invånare, synliga såväl som osynliga. Men dess betydelse sträcker sig längre än så; heliga platser har viktiga funktioner för väder och vind, ja för hela klimat- och energisystem och dessa funktioner sträcker sig också in i Drömtiden och ut i det stora kosmiska kretsloppet. Vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter i dagens värld att både hålla heliga platser aktiva och att skydda dem från övergrepp, exploatering och utplåning. Dessa platser behövs för Det kosmiska kretsloppets dynamiska harmoni och balans.
Eftersom våra landskap är översållade med heliga platser och en fullständig sammanställning är omöjlig att göra har vi gjort ett någorlunda representativt urval av platser som har olika karaktär, historia och funktion. Här finns allt från mega-kraftplatser som Omberg, Blå Jungfrun och Ales stenar till mer eller mindre okända lokala heliga platser som Storebergs labyrint i centrala Göteborg, Södra Härene ödekyrka i Västergötland och Spjuthällen i Uppland.
Heligt landskap går att beställa redan nu via norrshamans mejl jorgen.i.eriksson@bredband.net och kostar då 200 kr + porto. Den går också att köpa på webben hos Bokus och Bokbörsen och snart också hos Adlibris.
Havängsdösen Skåne