Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

tisdag 8 november 2022

Carl Johan Callemans teori om allt

The Living Universe (Mayacal Publishing) är titeln på Carl Johan Callemans nya bok med den långa undertiteln The New Theory of Origins: Explaining Consciousness, the Big Bang, Fine-tuning, "Dark Matter", the Evolution of Life and Human History. Som i sina tidigare böcker utgår Calleman från Maya-kalenderns kosmologi och i ett hisnande kvantsprång lyckas han här förena makrokosmisk och mikrokosmisk kvantteori i en teori om allt. För den som vill vandra en shamansk väg och utöva ceremoniell magi är denna bok en näst intill outtömlig inspirationskälla. Calleman ger nya insikter både i den ordinära och i den icke-ordinära verkligheten, t ex vad gäller det kosmiska medvetandets essens och hur det kom sig att medvetandet aktiverade universums födelse genom Big Bang. Kunskap som kan vara nödvändig för alla som vill hitta utvägar ur de predikament som mänskligheten försatt sig i genom industricivilisationen. En utförlig analytisk text om The Living Universe finns på norrshamans hemsida.
I dagarna har den också kommit ut på svenska med titeln Ett Levande Universum: Den Nya Teorin om Alltets Ursprung: förklarar Medvetandet, Big Bang, Finjusteringen, "Dark Matter", Livets Utvecklig och Människans Historia.