Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Jag strävar efter att manifestera det kosmiska i det jordiska genom shamansk aktivism.

onsdag 23 november 2022

Kursprogram 2023 - Magiska runor, Heliga platser

Den 22-23 april 2023 håller jag en introduktionskurs till den shamanska runmagin - en shamanism för det 21:a århundradet. Hela kursen hålls utomhus på två heliga platser strax norr om Stockholm och temat är: att manifestera det kosmiska i det jordiska. Den shamanska runmagin har sitt ursprung "arla i urtid" men har också dynamiskt anpassats efter kosmos evolution. Det innebär att den har införlivat holistisk kunskap från djuppsykologi, djupekologi, kvantfysik och alkemi och erbjuder en kunskapsväg med hjärta vars övergripande mål är att bidra till balans i de jordiska och kosmiska kretsloppen. Det handlar om en illusionsfri shamanism där var och en måste hitta sin egen väg till att ta del av kunskap och kraft och vara beredd att axla den moderna shamanens ansvar för att manifestera kunskapen i den ordinära verkligheten. Shamaner har alltid varit aktivister och i dagens värld behöver de vidga sin aktivism till att omfatta försvaret av Moder Jord och alla hennes kretslopp. Mer om kursens innehåll och nödvändiga praktiska upplysningar finns på norrshamans hemsida.

Under hösten 2023 kan det bli ytterligare någon kurs i min regi, men ännu oklart när och var.