Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 19 maj 2010

Arvol Looking Horse om oljekatastrofen

Arvol Looking Horse som är bärare i den 19:e generationen av lakotaindianernas heligaste pipa – den vita buffelkalvens pipa – har gjort ett av sina sällsynta uttalanden med anledning av den pågående oljekatastrofen i Mexikanska golfen. Han riktar sig till världens alla andliga ledare med en vädjan att de ska förena sig med honom i en bön för att oljeläckan, the bleeding of Grandmother Earth, ska kunna stoppas.
“Många djurnationer hotas, de som simmar, de som kryper, de som flyger och växtnationerna – till slut kommer alla att påverkas av oljekatastrofen i Mexikanska golfen… Katastrofen med oljeutsläppet, som är Mormor Jord som blöder, har åstadkommits av mänskliga misstag, misstag som vi inte har råd att fortsätta göra”.
”Som andliga människor måste vi samlas och fokusera vår tankar och böner på att hela de många sår som har tillfogats jorden. Låt oss, för att hedra Livets cykel, mana till bönecirklar över hela världen för att hjälpa till att hela Mormor Jord.”
”Vi ber för att oljeutsläppet, detta blödande, ska sluta. För att vindarna ska hålla sig lugna och hjälpa till i arbetet. Vi ber för att människorna ska få vägledning för att kunna reparera detta misstag, och för att vi också ska kunna leva i harmoni när vi gör valet att byta den destruktiva väg som vi är inne på. När vi ber kommer vi till fullo att förstå att vi alla är förbundna. Och att det vi skapar kan ha bestående effekter för allt liv.”
”Så låt oss förenas andligt, alla nationer, alla trosriktningar, i en bön. Tillsammans med denna omedelbara insats ber jag er också att komma ihåg den 21 juni, bönedagen för världsfred och för att hedra heliga platser. Vare sig det är en naturlig plats, ett tempel, en kyrka, en synagoga eller bara din egen heliga plats, låt oss göra en bön för allt liv, för goda beslut av våra nationer, för våra barns och kommande generationers framtid och välmående.”
Hela uttalandet från Arvol Looking Horse finns på Censored News . Arvols egen hemsida heter Wolakota.
Bilden på Arvol är tagen vid hans framträdande på Etnografiska museet i Stockholm i oktober 2007.