Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 6 maj 2010

Medicinmän analyserar klimatet

Sydvästra delarna av USA är sedan ett decennium inne i en torrperiod, något som visar sig bland annat i de låga vattennivåerna i de jättelika dammarna i Coloradofloden – Lake Powell och Lake Mead t ex. Den gångna vintern bringade dock mycket snö, bland annat i Navajo Nation, och frågan är om det är början på en vändning eller en mer kortsiktig förändring.
Vattennivån i Chinle Wash som flyter genom Canyon de Chelly mitt inne i navajoreservatet och rinner ut i San Juan-floden är den högsta sedan 1993 (se bilden). Det har medfört ett tillfälligt stopp för all turisttrafik inne i canyonen, i jeep, till häst och till fots. I samhället Chinle har man byggt fördämningar med hjälp av sandsäckar – mycket ovanligt för att vara i Navajo Nation.
Våren i sydväst har dessutom varit ovanligt blåsig, vilket jag själv kunde konstatera när jag körde runt i området i april. Vid flera tillfällen hamnade jag i sandstormar med nästan obefintlig sikt och nu läser jag i Navajo Times att motorvägen I-40 stängdes av i förra veckan till följd av sandstorm. Då ska ni veta att detta är en viktig pulsåder för gods- och persontransporter i USA – från hamnarna på västkusten till adressater i centrala eller östra USA.
Storytellern och canyon-guiden Adam Teller berättar för Navajo Times att traditionella navajoer betraktar hårda vårvindar som ett gott omen och som en rening:
- Vinden blåser iväg det gamla för att bana väg för det nya.
Medicinmän på navajoreservatet ägnar just nu stor möda åt att analysera den senaste tidens extrema väder. Ordföranden för Diné Hataali Association, Anthony Lee, säger till tidningen att hans egen organisation tillsammans med två andra sammanslutningar av medicinmän/sångare har genomfört diagnostiska ceremonier för att finna ut varför naturen beter sig som den gör i år.
- Vi har en del preliminära slutsatser men vi behöver fortfarande genomföra en fjärde och sista ceremoni för att nå klarhet, säger Anthony Lee.
Ett exempel på hur traditionella navajoer använder uråldrig kunskap för att orientera sig i dagens värld. Andra navajoer som tidningen intervjuar ser de hårda vårvindarna som en tydlig uppmaning från Moder Jord att stammen borde satsa på att bygga ut vindkraften i stället för att som nu låta Peabody Coal bryta kol på reservatet för att generera el till storstadsområden som Phoenix och Las Vegas.