Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 14 oktober 2010

Kyrkan i Finland ska be samer om ursäkt

Sent omsider ska finska kyrkan följa exemplen från Sverige och Norge och be samerna om ursäkt för gångna tiders övergrepp. Enligt biskopen i Oulu, Samuel Salmi, planeras ett försoningsseminarium till 2012.
- I samförstånd ska vi försöka prata om gamla synder och hur vi ska komma över dem. Folk borde förstå att det som skett är historia och försoningen hör till dagens förhållanden, säger biskop Samuel Salmi till YLE Sámi Radio.
År 2001 bad biskop Karl Johan Tyrberg i Svenska kyrkan om ursäkt för att kyrkan diskriminerat och förtryckt samerna bland annat genom att stämpla samiska kulturyttringar som jojk och trummor som synd. Några år tidigare hade norska staten och kyrkan bett samerna om ursäkt för förnorskningspolitiken.
För två år sedan sa Finlands justitieminister Tuija Braks att Finland inte kommer att be det samiska folket om ursäkt för gånga tiders oförätter.
I Sverige bad den svenska jordbruks- och sameministern Annika Åhnberg år 1998 samerna om ursäkt, skriver SR Sameradion. Tanken med ursäkten var att den skulle vara starten på en försoningsprocess, men i en intervju med sameradion för några år sedan konstaterade hon vad alla samer redan vet, nämligen att inget har hänt. Återstår att se vad den finske biskopens försoningsseminarium kommer att vara värt.