Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 1 oktober 2010

Ett ylande och jagande mysterium

Coyote – trickstern, den översmarte och perverse upptågsmakaren, men samtidigt en av de klokaste, är en överlevnadskonstnär som få, visar ny forskning som New York Times rapporterar om under rubriken Mysterier som ylar och jagar.
Coyote som alltså är en mindre släkting till vargen har under de senaste hundra åren spridit sig från sitt ursprungliga prärielandskap i Mellanvästern i USA till alla möjliga och omöjliga miljöer, från kust till kust, från Los Angeles till New Yorks förorter. Coyoten sätter gärna tänderna i tamhundar och katter, och det är ju inte populärt, men i t ex Chicagoområdet sätter den i sig mängder av Kanadagåsens ägg, vilket har minskat antalet nedskitande gäss påtagligt, och det är ju populärt. I Chicagos storstadsområde räknar man med att det idag finns 2 000 coyoter.
En allätare av rang skulle man kunna kalla coyoten. Det mesta slinker ner – från skalbaggar och äpplen till sorkar, kaniner och hjortar. Det är framför allt den större coyoten i nordost som jagar hjort. Anledningen till att den blivit större än sina västliga artsyskon är att den under årens lopp har parat sig med vargar. En del forskare beskriver den östliga coyoten som en hybrid mellan coyote och varg.
I lantbruksbygder betraktas coyoten som ett skadedjur (känner någon igen det svenska varg- och rävhatet?) eftersom den tar tamdjur. Åtskilliga av myndigheterna understödda kampanjer för att utrota coyoten med gift som cyanid och strykning har dock misslyckats. Orsaken är att coyoten är så smart. Ekologen Laura Prugh vid University of California i Berkeley har forskat om coyote i Alaska och säger att det är som att försöka kartlägga en spökart. Om man vill fånga en coyote måste man koka fällorna för att få bort all mänsklig lukt och sedan hantera dem med handskar, gömma dem extremt väl i naturen och sopa bort alla människospår. Då kan man möjligen fånga någon av de allra yngsta och minst erfarna coyoterna.
- Att döda coyoter är som att klippa gräsmattan. Det stimulerar ny och kraftig tillväxt, säger Laura Prugh.
Den höga intelligensen visar sig inte bara i förmågan att anpassa sig till nästan varje tänkbar miljö. Coyoter kan också jaga tillsammans med andra arter. Ett exempel är hur coyote i par med grävling jagar jordekorrar i Wyoming – den ena under marken, den andra över. Ekorrarnas öde är beseglat och coyote och grävling drar ömsesidig och medveten nytta av samarbetet.
Bland ursprungsamerikanerna har man oftast betraktat coyoten som en väldigt smart trickster som dock går vilse eftersom han styrs av lusten och inte av eftertanken. I myten är coyoten människans skugga och lärare. Men så är det också i den ordinära verkligheten: coyotens ylande och gläfsande kan berätta för den som lyssnar var det finns vatten, om det är fara å färde etc. Och framför allt berättar ylandet att coyoten är här och kommer att stanna här.