Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

måndag 28 juni 2010

Potatis – en produkt av ursprunglig vetenskap

När jag mjukt sätter grepen i jorden och med vänster hand fattar om den kraftiga blasten vibrerar mitt inre av förväntningar. Moder Jord har ruvat på sättpotatisarna i sju veckor, Syster Regn har gett oss nederbörd i rätt mängd vid rätt tidpunkter och Broder Vind har blåst bort frosten under de kalla nätterna i början av juni. Och resultatet överträffar alla förväntningar – såhär många, stora och fina färskpotatisar från egen odling har jag inte fått fram till midsommar någon gång tidigare under mina 35 år som odlare. I ärlighetens namn beror den tidiga skörden också på att jag använt fiberduk som marktäckning tills frostrisken var över.
Jag tackar Moder Jord för potatisgåvan, kokar skonsamt på spisen och njuter den ytterst mjälla potatisen. Egenodlad potatis har en mjällhet och en naturlig sötma som man aldrig kan få i den industriodlade färskpotatisen. Förklaringen är enkel: jag har inte konstbevattnat, jag har inte konstgödslat, jag har inte giftsprutat. Jag har samverkat med Moder Jord, jag har rört mig med Moder Jord – inte emot.
Jag sänder en tacksamhetens tanke till de människor som i nuvarande Peru och Bolivia började odla potatis för minst 7 000 år sedan. Potatisen är ett av de viktigaste bidragen till den övriga världen från Sydamerikas indianer och det som brukar kallas Native Science, dvs ursprunglig vetenskap. Idag odlas flera hundra olika potatissorter i Peru och Bolivia och till och med FN har hyllat potatisen som ett av de viktigaste bidragen till människoartens försörjning och överlevnad. Framför allt kommer potatisens roll som basföda att öka framöver – i synnerhet efter Peak Oil. När det industriella jordbrukets produktivitet avtar som en följd av jorderosion och sinande tillgång på fossila bränslen, konstgödning och bekämpningsmedel då kommer den lokalt producerade potatisen att bli en allt viktigare gröda.
Indiankulturerna i Amerika och deras Native Science har frambringat många fler viktiga bidrag till världens försörjning – majs, bönor och squash för att nämna några. Den som vill veta mer om vad Native Science är och var man hittar den hänvisas till boken Native Science av Gregory Cajete. En recension av denna fantastiska bok finns på min webbsajt norrshaman.