Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 11 juni 2010

Tjernobyl, Deepwater Horizon och sedan?

Fler och fler börjar tala om oljeutblåsningen i Mexikanska golfen som USA:s Tjernobyl. Vi har att göra med en tilltagande katastrof som åstadkommer stor förödelse i ekosystemen i ett väldigt och växande område (inte minst långt under havsytan) och antagligen under mycket lång tid. Den kommer också att få djupgående konsekvenser för den bransch som orsakat det hela. Tjernobyl la en död hand över den globala kärnkraftsutbyggnaden och frågan är nu om inte Deepwater Horizon-haveriet kan få liknande konsekvenser för oljeindustrin.
Katastroferna i Tjernobyl och Mexikanska golfen visar att industricivilisationens energihunger har ett mycket högt pris. Även på seriösa sajter som Energy Bulletin diskuteras på allvar om Deepwater Horizon kan innebära slutet för BP som företag och inledningen på USA-imperiets slutliga sönderfall – på liknande sätt som Tjernobyl förebådade Sovjetunionens upplösning. I Norge växer opinionen mot planerade djuphavsborrningar och kritiken mot att den norska staten placerat så stora delar av sin oljefond i – just det, olja. Norska oljefonden, där en stor del av norrmännens framtida pensioner ligger, är fjärde största aktieägare i BP och det norska pensionskapitalet har följaktligen krympt med ett antal miljarder som en följd av Deepwater Horizon.
Om man vill se ett större mönster i det som sker, eller snarare se vad som verkligen sker i det som synes ske, så tycks det onekligen finnas ett samband mellan katastrofen och president Barack Obamas beslut att mjuka upp förbudet mot oljeexploatering i havsdjupen utanför USA:s kuststater. Haveriet med Deepwater Horizon skedde bara några veckor efter beslutet och har av många tolkats som Moder Jords svar till Obama. Oljan som nu kletar sig fast vid sjöfåglar och stränder i Louisiana, Alabama, Mississippi och Florida kletar sig också fast vid Obama och han försöker frenetiskt två sina egna händer.
Obama har visserligen pekat på det farliga i USA:s enorma beroende av fossila bränslen, men det är osannolikt att han skulle kunna fungera som en katalysator och övergångsgestalt för att inleda en medveten avveckling av imperiet – på liknande sätt som Michail Gorbatjov kom att inleda avvecklingen av Sovjetimperiet efter Tjernobyl. I Obamas ämbete ligger en inbyggd oförmåga att urskilja Moder Jords röst. Avvecklingen av industricivilisationen kan bara komma underifrån genom kreativa handlingar av de många som verkligen lyssnar till Moder Jord och den lilla vinden.
Mera om hur Moder Jord talar kommer i nästa bloggtext.