Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 24 februari 2011

Landet har ande – en shaman i Altai förklarar

- Landet har andedräkt, navelsträng, näsa, mun, ögon och öron. Allt som finns på jorden är levande, säger Slava Cheltuev, shaman och ledare i Kosh Agach-regionen i den ryska delrepubliken Altai. Han framträder i en drygt åtta minuter lång video som producerats med bidrag från FN-universitetet och som man kan se på sajten Intercontinental Cry .
I denna välproducerade video betonar den altaiiska shamanen att traditionell kunskap måste återupplivas för att möta det 21:a århundradets problem.
-Naturen förändrar sig kraftigt. Vår sommar kommer en månad tidigare. Det regnar inte. Jorden håller på att bli utmattad, säger Cheltuev, som beklagar människors förändrade beteende och förlusten av urgammal visdom. Han förespråkar återupprättande av ett harmoniskt förhållande till den lokala miljön där djur, växter, vatten och berg hålls i respekt.
I videon får vi följa Cheltuev i hans vardagssysslor hemma i byn samtidigt som han berättar om sitt shamanska värv. Detta är äkta vara, detta är traditionell shamanism som ett sätt att leva och tänka. Cheltuev började vandra den shamanska vägen vid 40 års ålder och han förklarar att har sedan dess har arbetat för att hjälpa och bota människor.
-Jag hämtar styrka från mina andar, mina andebeskyddare och från mina förfäder.
I videon får vi också se Cheltuev leda en uråldrig höstceremoni – de gula lövens ceremoni – en ceremoni som han varit med om att återuppliva. Det är en ceremoni där man bl a skänker mat och mjölkprodukter till det osynliga och tackar för året som gått. Människorna i Altai har alltid levt i och med naturen och ännu idag livnär de sig mestadels på boskapsskötsel. De är beroende av vattenflödena från de höga bergens glaciärer och ser med oro på klimatförändringarna som väntas leda till att glaciärerna minskar kraftigt under det kommande seklet. Det kan hota existensen både för djur och människor i Altai.
-Genom att lära våra barn och lägga band på oss själva och visa återhållsamhet kan förstörelsen av naturen stoppas, säger Cheltuev.
Men det gäller inte bara för människorna i Altai utan i hela världen.
-Vår jord är helig. Alla som bor på jorden måste respektera sin plats. Vi måste respektera den, skydda den och då kommer den att ge oss liv och hälsa.