Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 18 april 2013

Dygder hos ojibwe, lakota och nordbor

Denna text är tänkt som en begrundan av begreppet dygder, alltså goda egenskaper som bör vägleda våra, och därmed samhällets, liv. Ordet dygd fanns redan i fornsvenskan och hade då betydelsen duglighet, godhet. Traditionella berättelser från många olika kulturer rymmer dramatiserade versioner av vilka dygder som bör beaktas och föras vidare till kommande generationer.
Såväl dessa berättelser som själva dygderna spelar en central roll i den antikoloniala kamp som pågår för att bevara och utveckla den egna kulturen. I boken Dancing on Our Turtle’s Back (Arbeiter Ring Publishing 2011) sammanfattar Leanne Simpson kärnan i det hon kallar mormorskunskapen, Grandmother Teachings, hos nishnaabeg, eller ojibwe;
·         mod,
·         ödmjukhet,
·         sanning,
·         respekt,
·         visdom,
·         hederlighet,
·         kärlek.

En liknande sammanställning av dygder hos lakota har gjorts av Joseph M Marshall i The Lakota Way – Stories and Lessons for Living (Penguin Compass 2002). Han djupdyker där i tolv dygder som han anser karakteriserar det traditionella lakotatänkandet; 
·         ödmjukhet,
·         uthållighet,
·         respekt,
·         heder,
·         kärlek,
·         offervilja,
·         sanning,
·         medkänsla,
·         mod,
·         själsstyrka,
·         generositet,
·         visdom.
En av dessa står ut speciellt eftersom den är förutsättningen för alla de övriga, och det är ödmjukheten, som Marshall också kallar ”den lågmälda vägen”.

Jämför detta med de dygder som jag själv kondenserat ur nordisk traditionell livssyn med hjälp av de 24 runorna i utharken och som jag kallar den andlige krigarens dygder;
·         styrka,
·         oåtkomlighet,
·         visdom,
·         ansvar,
·         patos,
·         offervilja,
·         kärlek,
·         mod,
·         beslutsamhet,
·         självkontroll,
·         självtillit,
·         uthållighet,
·         osjälviskhet,
·         ödmjukhet,
·         vördnad,
·         heder,
·         tålamod,
·         överskridande,
·         självinsikt,
·         intuition,
·         kreativitet,
·         målmedvetenhet,
·         klarsyn,
·        förnöjsamhet.

Här finns naturligtvis kulturella särdrag och skillnader, men förbluffande mycket är gemensamt, eller hur? Kunskap av Moder Jord, för Moder Jord.