Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 12 april 2013

Moder Jord talar (6)

Detta är sista delen i serien med texter från min drygt 30 år gamla anteckningsbok där jag skrivit ner rapporter från egna utesittningar, ceremonier och landskapsgång som en sorts poesi. Detta är också den sista texten i anteckningsboken, daterad den 7 augusti 1983. En morgon när jag vaknade ur starka drömmar och världen bara forsade in i mig.

Detta ljus!
När jag vaknade
den här morgonen
var det
som om ljuset
inte hade funnits
förr.

Detta ljus!
strömmade mot mig
som skymningen
omfamnar träden.

Detta Ljus!
larmande över mig
och jag föll
genom långa tunnlar
svarta som onda
tankar
och jag föll
genom jord
som åt mig
och jag föll
genom vatten
som renade mig
och jag föll
genom eld
som gav mig sånger
och jag föll
genom luft
och fick makt.

Detta Ljus!
som i skalbaggar
kryllade över mig.

Detta ljus!
som i ormar
ringlade genom
näsan
väsande.

Råttors föda.
Grävlingar bökande
i tarmslyngorna.
Rävar tuggande
på fingrarna
och korpar
som slet köttstycken
ur bröstet.

Detta ljus!
som överväldigande
sätter mig i sten
beslår mig med järn
och sänker mig
i havet
för att
på okända vägar
bli kosmisk tomhet.

Allt detta ljus!
som sätter allt
i rörelse.
Allt som krälar,
kryper, simmar, flyger
och går.

Detta ljus!
som vibrerar
av sånger
alltför länge glömda.

Detta ljus!
som var ofött
låt det äta dig.

Detta ljus!