Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 31 maj 2014

World Peace and Prayer Day – Att hedra de heliga platserna

För 19:e året i rad anordnas World Peace and Prayer Day i samband med sommarsolståndet den 21 juni. I år hålls huvudceremonin i Bowdoin Park, Wappingers Falls i Hudsonflodens dalgång en bit norr om New York. Alla som vill bidra till att vörda och skydda heliga platser och balansera Moder Jord uppmanas att denna dag världen över hålla egna ceremonier.
Initiativtagaren till World Peace and Prayer Day är Arvol Looking Horse som är beskyddare i 19:e generationen av lakota-indianernas heliga pipa – den som de ursprungligen fick tillsammans med sju heliga riter av Den vita buffelkalvkvinnan. Arvols vision är att denna ceremoni till skydd för heliga platser ska förena människor över alla gränser när det gäller ras, ålder, genus och trosriktning för det högre syftet: Moder Jords välmåga. Arvols paroll är ”enighet genom bön” och han ser denna ceremoni som en del i försöken att åstadkomma ett energiskifte för det som han kallar ”ett stort läkande” (a great healing). ”Vi har kommit till en korsväg i vår evolution på den här planeten när det är nödvändigt att trots våra skillnader förena våra sinnen och hjärtan för allas välbefinnande.”
Den 19 juni tänds den heliga elden när flera processioner, till fots och till häst, beräknas komma fram till Bowdoin Park. Arvol Looking Horse kommer att placera en fredspåle i parken och den 21 juni när solen står som högst leder han den ceremoniella bönen för Moder Jord och hennes heliga platser. Att försvara och bevara de heliga platserna har blivit en allt viktigare aspekt av World Peace and Prayer Day i synnerhet eftersom dessa platser där Jorden vibrerar av förstärkt energi också ofta innehåller sådana naturresurser som industricivilisationen är intresserad av att exploatera. Försvaret av heliga platser och arbetet med att återställa balansen på dem har stor betydelse inte bara lokalt och regionalt utan även globalt, för hela Moder Jord. Den 22 juni kommer Arvol att besöka en del av områdets heliga platser och där genomföra renande ceremonier.
Årets upplaga av ceremonin kombineras med föreläsningar och olika artistframträdanden. Mer om programmet och World Peace and Prayer day här
För mig personligen känns World Peace and Prayer Day viktigare för varje år som går. Tecknen blir, som Arvol påpekar, allt fler på den djupa kris som industricivilisationens rovdrift på Moder Jord har framkallat. I samband med sommarsolståndet (solen står som högst omkring kl 13 den 21 juni) kan vi alla bidra till det energiskifte som Arvol Looking Horse efterlyser med en ceremoni, liten eller stor, ensam eller tillsammans med andra, på en egen eller allmän helig plats. Var och en kan utforma sin ceremoni efter eget huvud så länge den håller sig inom ramarna för evenemanget, nämligen ”att hela och bevara jordens underverk och att medskapa fred i vår tid på heliga platser världen över”.