Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 9 juni 2010

Att följa Dao och bli ett med Dao

När man arbetar och rör sig i landskapet kan det ta några veckor innan man tar landskapet i besittning och blir accepterad av det. Först nu efter en månad på sommarboplatsen känner jag mig som en naturligt ingående del av landskapet. Ett ännu bättre uttryck hittar jag i den kinesiska visdomsskriften Dao De Jing: ”Den som blir ett med Dao kommer Dao att anamma”. Man blir anammad av landskapet – dess synliga och osynliga dimensioner.
Dao De Jing (Läran om Vägen och Kraften) av Lao Zi känns som en lämplig sommarläsning – långsamt och meditativt. Ofta innehåller texten paradoxala vändningar och tankesprång så detta är inte en text man ska tolka med sitt logiska tänkande. Den bör kontempleras och trängas in i på liknande sätt som man tar in och införlivar sångerna i Den poetiska Eddan.
Den senaste svenska översättningen/tolkningen av Dao De Jing är gjord av sinologen Göran Malmqvist som också skrivit en inledning där han sätter in texten i perspektiv av Kinas idéhistoria och andliga strömningar. Bland annat pekar han på det starka shamanska inflytande som kan spåras i texten som antagligen sattes samman på 400-talet före vår tideräkning.
Dao De Jing försöker att med ord beskriva tillvarons essens, något som egentligen ligger bortom det mänskliga förnuftets förmåga och är omöjligt att definiera. Här kallas detta grundläggande Något för Dao och det sägs vara De tiotusen tingens ursprung, och De tiotusen tingens moder. Dao frambringar De tiotusen tingen, men äger dem inte. Dao sägs vara förborgat, skapades ur kaos och är Himlens och Jordens moder. Vattnet är det som kommer närmast Dao och den som i sitt handlande följer Dao blir ett med Dao, som också kallas för Det evigt oföränderliga. Den som äger kunskap om detta är en upplyst.
Ersätt Dao med begrepp som Urds väv eller Sá'ah Naagháí Bik'eh Hózhóón och vi ser tydliga paralleller med den förkristna nordiska traditionen eller en levande tradition som navajo. Det handlar om den matrix, den kraft, den essens som ger form och innehåll åt världen och alla dess företeelser och hur allt är sammansatt av komplementära och balanserande motsatser, t ex kvinnligt och manligt:
De tiotusen tingen bär Yin på ryggen och Yang i famnen och
når harmoni genom att blanda de två krafternas
andedräkter.

Dao De Jing noterar också att det allra mjukaste tränger genom det allra hårdaste och: ”Den kvinnliga kraften besegrar ständigt den manliga kraften med sin stillhet.”
En mycket hoppingivande och aktuell tankegång i detta nådens år 2010. Men glöm inte varningen från Dao De Jings sista kapitel (nr 81): ”Den som äger sann kunskap argumenterar inte”.