Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

söndag 13 juni 2010

Så talar Moder Jord

Moder Jord talar genom vinden. Såväl den stora vinden som konstituerar allt levande i universum som den lilla vinden som talar direkt till oss. Vinden är bärare av liv, kunskap och kraft, vare sig den manifesterar sig som en mild gryningsbris en försommarmorgon eller som en rasande höststorm.
Den som lärt sig att lyssna till vinden kan höra Moder Jords röst. Så här kan den låta i en juniskymning:

Det är jag som talar genom vinden.
Det är jag som talar genom regnen.
Det är jag som talar genom gräsen, buskarna och träden.
Det är jag som talar genom trädens sus.
Det är jag som talar genom fåglarnas sång.
Det är jag som talar genom blommornas och trädens doft.
Det är jag som talar genom flugornas surr.
Det är jag som talar genom ormarnas väsande.
Det är jag som talar genom vargarnas ylande.
Det är jag som talar genom rådjurens brölande.
Det är jag som talar genom mannen som vandrar på mig.
Det är jag som talar.
Jag är den Stora Modern.
Jag är Den Stora Fadern.
Jag är den stora fröjden.
Jag är alltets nödvändighet.
I nödvändigheten finns växandet.
I nödvändigheten finns befrielsen.
I nödvändigheten finns frigörelsen.

Om man vill sätta in detta i ett större andligt/kulturellt sammanhang kan man tydligt se samstämmigheten. Nödvändigheten, naud eller Urds väv i den nordiska traditionen, är ord för den företeelse som kallas Dao i traditionell kinesisk andlighet och Sá'ah Naagháí Bik'eh Hózhóón i navajo-tradition. För att nämna några i den mångfald av beteckningar som finns för enheten/vägen/kraften.