Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

tisdag 14 september 2010

Homo Sapiens tid är över

Att människans tid är över är säkert en profetia som uttalats med alarmistiskt tonfall många gånger under mänsklighetens historia. Personligen ger jag inte mycket för profetior eller kalendrar som sägs beskriva vad som kommer att hända oss framöver – oftast är dessa utsagor projektioner av enskilda individers, härskarklassers eller hela kulturers existentiella ångest. Men en bloggtext med rubriken Homo Sapiens: Our Time is Over gör ändå ett djupt intryck på mig och lämnar mig ingen ro. Det beror antagligen delvis på att jag läser den mot bakgrund av den bedrövliga svenska valrörelsen som konsekvent undviker de stora och svåra framtidsfrågorna.
Artikeln är skriven av signaturen Navajo som inte alls är navajo. Skribenten heter i själva verket Destino Roggema-Fuller, är född 1969 i Belize och senare uppvuxen i Nevada. Hon ska ha gått i lära hos en medicinkvinna från lakotakulturen och sägs ha fördjupat sig i maya-shamanism under ett antal år. Vad är då det speciella med hennes text? Baserad i profetior från hopi, cherokee och maya konstaterar hon att majoriteten av människorna i dagens värld lever i disharmoni med naturen. Den stora massan har heller inga idéer om hur man ska kunna genomföra djupa, bestående och livsvariga förändringar.
Vad skulle då behövas för att väcka hela mänskligheten och få den att inse vårt ömsesidiga beroende av hela naturen och behovet av en harmonisk värld, frågar hon retoriskt. En istid? Massutrotning av liv? Missväxt och svält? Klimatförändringar med skogsbränder, översvämningar, torka och värmeböljor?
”Tro det eller ej (de flesta kommer inte att göra det eftersom de väljer att stanna kvar i förnekandets trygghetskokong och andra djupt rotade trossystem) men alla dessa möjligheter och mer därtill utgör våra nuvarande predikament på planeten jorden… Spelet är över för samtliga.”
Roggema-Fuller väljer för sin egen del följande lösning:
”Det är full fart framåt till regnskogen, till ett klart vattendrag, till ett organiskt jordbruk, till hållbara energikällor och till att skapa denna verklighet tillsammans med likasinnade individer som har valt att stanna för att bemästra den nya femte världen.”
Det blir inget mer bloggande när hon nu ska säkra framtiden för sin familj och sina vänner:
”När de sista vågorna i mayakalendern har fullbordats kommer jorden att vara betydligt mindre befolkad. Jag hade hoppats att vi skulle ha valt en annan väg. De av oss som blir kvar kommer att ha utvecklats till Homo Pacem (den fredliga människan) – det allra minsta som tidsålderns intensitet kommer att kräva.… Det handlar om att handla eller dö, kära läsare.”
Hög tid för Det stora återlärandet!